Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr. Patryka Pezackiego

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia,
    że w piątek 09 grudnia 2022 roku o godzinie 09:15 w Auditorium oceanographorum w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgr. Patryka Pezackiego

na temat:

„Charakterystyczne cechy rozkładów przestrzennych siły objętościowego rozpraszania wstecznego – rozpraszanie fal akustycznych na rybach Zatoki Puckiej”

Promotor: dr hab. Natalia Gorska, prof. IO PAN

Recenzenci: prof. dr hab.  Inż. Roman Salamon

            prof. dr hab. Jarosław Tęgowski

 

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce postępowania naukowe.

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Listopad 2022 - 12:54; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: czwartek, 24. Listopad 2022 - 09:42; osoba wprowadzająca: Anna Serafin