E-rewolucja w transporcie miejskim

Szanowni Państwo,

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 17 listopada o godz. 18:00. W programie prelekcja Marcina Połoma pt.: „E-rewolucja w transporcie miejskim”.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnych miast bez istnienia zintegrowanego, komfortowego, regularnie funkcjonującego transportu zbiorowego. Ostatnie lata przyniosły także zwiększenie uwagi skierowanej na emisyjność transportu, w tym miejskiego oraz konieczność podejmowania działań zmierzających w kierunku ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w szczególności CO2, do środowiska. Polityka transportowa Unii Europejskiej zakłada znaczną redukcję pojazdów zasilanych paliwami kopalnymi, a transport publiczny jest jedną z głównych aren działań w tym zakresie. Współczesny rozwój komunikacji miejskiej opierać się powinien w szczególności na pojazdach elektrycznych, autobusach, trolejbusach, tramwajach, systemach metra i kolei miejskiej. Na poziomie regulacji unijnych wprowadzono ograniczenia zmierzające do finansowania wyłącznie elektrycznego transportu zbiorowego lub alternatywnie zasilanego np. paliwem wodorowym. Także w Polsce, w ślad za prawodawstwem Unii Europejskiej wprowadzono ustawy, które regulują funkcjonowanie i dalszy rozwój transportu publicznego opartego w głównej mierze na pojazdach elektrycznych.

W referacie zaprezentowano drogę rozwoju elektrycznego transportu publicznego w Polsce, ze wskazaniem szczególnie istotnych wydarzeń i doświadczeń. Przedstawiono funkcjonowanie rynku producentów oraz ewolucji polskich autobusów elektrycznych i trolejbusów. Następnie przeanalizowano programy, z których finansowany jest rozwój elektrycznego transportu miejskiego wskazując ich zalety oraz mankamenty. Jednym z celów prelekcji jest przedstawienie możliwości rozwoju elektromobilności opartej na transporcie trolejbusowym, który jest znacznie efektywniejszy od autobusów elektrycznych, a nawet przy niekorzystnym polskim miksie energetycznym potrafi być mniej szkodliwy dla środowiska niż inne środki transportu miejskiego.

Link do spotkania na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab3b2d9e289a14e7f960cb21119c3080e%40thread.tacv2/1668266624934?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22fd051b3f-dc58-4f31-bbf0-404ac0236b24%22%7d

Link można rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

Serdecznie zapraszam!

Z wyrazami szacunku

Janusz Górny
Sekretarz OP PTG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 15. Listopad 2022 - 07:07; osoba wprowadzająca: Anna Szady Ostatnia zmiana: wtorek, 15. Listopad 2022 - 07:08; osoba wprowadzająca: Anna Szady