Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr Anny Fidor

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia,
    że w piątek 25 listopada 2022 roku o godzinie 09:15 w Auditorium oceanographorum w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Anny Fidor

na temat:

“Peptides produced by the Baltic cyanobacterium Nostoc edaphicum CCNP1411 – structure and biological activity” (Peptydy produkowane przez bałtycką cyjanobakterię Nostoc edaphicum CCNP1411 – struktura
i aktywność biologiczna”

 

Promotor: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

 

Recenzenci: prof. dr hab.  inż. Agata Kot-Wasik

 

            dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ

           

            Dr Jussi Meriluoto

 

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

 

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce postępowania naukowe.

W razie potrzeby zapewnione będzie tłumaczenie na język polski.

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Październik 2022 - 12:59; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: czwartek, 24. Listopad 2022 - 11:36; osoba wprowadzająca: Anna Serafin