fbpx dr Agnieszka Jędruch laureatką nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

dr Agnieszka Jędruch laureatką nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców

dr Agnieszka Jędruch laureatką nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców

Dr Agnieszka Jędruch jest jedną z osób wyróżnionych nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców do 35. roku życia, za wybitne osiągnięcia naukowe. Laureaci zostali docenieni za działania naukowe tematycznie związane z zakresem działania Wydziałów Towarzystwa.

Serdecznie gratulujemy!

 

Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska przyznano po raz 45. Wyróżnienia otrzymało trzech absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego i dwoje absolwentów Politechniki Gdańskiej łącznie w pięciu dziedzinach:

  • w dziedzinie nauk o Ziemi - dr Agnieszka Jędruch
  • w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - dr Marta Cebera
  • w dziedzinie nauk biologicznych i chemicznych - dr inż. Agata Olejniczak-Kęder
  • w dziedzinie nauk technicznych - dr inż. Krzysztof Żerdzicki
  • w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych - dr inż. Paweł Mazierski

Biogram  dr Agnieszki Jędruch (materiały zebrane przez Gdansk.pl – Portal Miasta Gdańska):

dr Agnieszka Jędruch - absolwentka kierunku Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim. Swoją pracę doktorską pt. „Kumulacja rtęci w organizmach makrozoobentosowych strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej” realizowała pod opieką dr hab. Magdaleny Bełdowskiej, prof. nadzw., w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku uzyskała w 2019 roku. Jest autorką lub współautorką kilkunastu publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej. Jest również autorką licznych prezentacji na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych o tematyce związanej z chemią morza oraz ochroną środowiska morskiego. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych projektach naukowych. Jest także laureatką licznych nagród, w tym Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców, Nagrody im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego przyznanej podczas XVII Sympozjum Młodych Oceanografów oraz nagród i wyróżnień za wystąpienia na konferencjach naukowych. Decyzją Rady Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała również wyróżnienie za swoją rozprawę doktorską. Obecnie kieruje projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego kontynuuje badania związane z transferem rtęci w morskim łańcuchu pokarmowym.  

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kamila Mędrzycka
Treść wprowadzona przez: Kamila Mędrzycka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 września 2020 roku, 8:03