fbpx Spotkanie dla interesariuszy projektu COMPLETE w Instytucie Oceanografii w Gdyni | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Spotkanie dla interesariuszy projektu COMPLETE w Instytucie Oceanografii w Gdyni

Spotkanie dla interesariuszy projektu COMPLETE w Instytucie Oceanografii w Gdyni

W dniu 12 września 2019 r., w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni, odbyło się seminarium pt.: ”Wody balastowe i kadłuby statków - spójne procedury dla regionu Morza Bałtyckiego służące zmniejszeniu ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych przez transport morski”.

Celem tego spotkania, zorganizowanego w ramach projektu COMPLETE Interreg BSR pt.: „Ujednolicenie i dostosowanie procedur służących zminimalizowaniu ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych przez transport morski w regionie Morza Bałtyckiego” (https://balticcomplete.com), była wymiana wiedzy i kompetencji w zakresie zagadnień związanych z Międzynarodową Konwencją o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami ze Statków oraz jej ratyfikacją i późniejszą implementacją przez Polskę. Podczas seminarium został również przedstawiony i przedyskutowany problem wprowadzania gatunków inwazyjnych z materiałem biologicznym porastającym kadłuby statków, jak również wytyczne Międzynarodowej Organizacji Morskiej z 2011 roku, służące ograniczeniu tego procesu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej, Urzędu Morskiego w Szczecinie, portów morskich: Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin i Świnoujście, Kapitanatu Portu w Gdańsku, Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A., armatora Euroafrica Linie Żeglugowe Sp. z o. o., Polskiego Rejestru Statków S.A., Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Gdańsku, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedsiębiorstwa Ancora sp. z o. o. związanego z sektorem morskim, a także pracownicy Instytutu Oceanografii.

zdj uczest

complet logo

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 września 2019 roku, 12:17