Nominacja prof. dr hab. Hanny Mazur-Marzec do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Nominacja prof. dr hab. Hanny Mazur-Marzec do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Mamy przyjemność poinformować, iż prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii WOiG UG, otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pn.: „Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)” 

Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają od czterech lat podmioty i osoby, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Partnerem merytorycznym Nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a organizatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Więcej informacji o nagrodzie: https://irforum.pl/polska-nagroda-inteligentnego-rozwoju/ 

Wręczenie nagród odbędzie się podczas 4. Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się 28-29 listopada w Uniejowie.  Jest to wydarzenie gospodarcze poświęcone innowacjom, inwestycjom, inteligentnemu rozwojowi i nowym technologiom, które przełożą się na inteligentny rozwój gospodarki. To międzynarodowa debata z udziałem 500 liderów inteligentnego rozwoju: innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki, samorządu, otoczenia biznesu, a także przedstawicieli władz państwowych.

Misją Forum Inteligentnego Rozwoju jest identyfikacja możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych, wiedzy oraz kompetencji polskich badaczy i naukowców. Inicjowanie procesów komercjalizacji wyników badań, w tym stworzenie platformy nawiązywania i utrzymania kontaktów pomiędzy naukowcami a środowiskiem społeczno-gospodarczym, potencjalnymi klientami, inwestorami lub partnerami biznesowymi.

list nominacyjny

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 sierpnia 2019 roku, 10:51