fbpx dr hab. Agnieszka Herman wśród laureatów konkursu NCN OPUS 16 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

dr hab. Agnieszka Herman wśród laureatów konkursu NCN OPUS 16

dr hab. Agnieszka Herman wśród laureatów konkursu NCN OPUS 16

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Agnieszka Herman, prof. nadzw. z Zakładu Oceanografii Fizycznej została laureatką konkursu OPUS 16 Narodowego Centrum Nauki.Jej projekt pt. "Obserwacje i modelowanie interakcji lodu morskiego z warstwą graniczną atmosfery i oceanu" uzyskał finansowanie wysokości 850 609 zł. Serdecznie gratulujemy!

Informacje ze streszczenia projektu Pani profesor:

"Globalny klimat zmienia się. Zmiany te obejmują całą Ziemię, lecz poprzez szereg sprzężeń zwrotnych manifestują się szczególnie wyraźnie w rejonach polarnych obydwu półkul. Jednym z objawów tych zmian jest obserwowany w ostatnich latach trend całkowitego zasięgu, będący przedmiotem ożywionych dyskusji zarówno wśród naukowców, jak i opinii publicznej. Podczas gdy lód morski odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu pogody i klimatu rejonów polarnych i subpolarnych, nasza wiedza dotycząca fizyki i dynamiki lodu wciąż jeszcze jest niezadowalająca. Lód morski jest niezwykle złożonym, niejednorodnym środowiskiem i może przybierać wiele różnych form w zależności od wieku, warunków, w jakich powstawał, oraz historii – począwszy od gęstej mieszaniny kryształów z wodą, poprzez zbiorowiska oddzielnych kier, aż po grubą, ciągłą pokrywę poprzecinaną siatką spękań. Co więcej, lód stale oddziałuje z powierzchniową warstwą oceanu oraz z dolną warstwą atmosfery, modyfikując i będąc modyfikowanym przez cały szereg procesów zachodzących w tych ośrodkach. Procesy te obejmują ogromny zakres skal, od znacznie poniżej metra do setek kilometrów. Bardzo ważne – i niezwykle trudne – pytanie brzmi, czy i w jaki sposób procesy drobnoskalowe mają wpływ na to, co dzieje się w skali regionalnej, a nawet globalnej.

Celem tego projektu jest pogłębienie naszej wiedzy o oddziaływaniach lodu morskiego z oceanem i atmosferą, zachodzących w skali porównywalnej z wielkością kier lodowych. Mamy zamiar badać, jak dolna atmosfera reaguje na silne ogrzewanie i dopływ wilgoci nad szczelinami i innymi otwartymi przestrzeniami w pokrywie lodowej (pomimo tego, że woda w takich warunkach jest bliska zamarzaniu, w porównaniu do powierzchni otaczającego lodu jest ciepła, co prowadzi do rozwoju konwekcji. Aby osiągnąć ten cel, mamy zamiar wykonać cały szereg pomiarów temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza za pomocą dronów, a także wykorzystać numeryczne modelowanie pogody o wysokiej rozdzielczości. Inna grupa procesów, które będą w centrum zainteresowania, obejmuje oddziaływania lodu morskiego z falami na powierzchni morza. Jest to kolejny przykład skomplikowanych wzajemnych zależności: z jednej strony, fale wyginają lód i, jeśli są dostatecznie strome, mogą go łamać na mniejsze fragmenty, z drugiej strony, wielkość kier lodowych silnie wpływa na dyssypację energii fal, decyduje więc o tym, jak daleko mogą się one rozchodzić. Jeszcze inny przykład oddziaływań lodu, oceanu i atmosfery ma miejsce podczas początkowych faz tworzenia się lodu, gdy małe kryształy stopniowo gromadzą się w powierzchniowej warstwie morza, tworząc bardzo charakterystyczne pasma o podwyższonej lepkości i obniżonej szorstkości powierzchni. Są one wynikiem turbulentnego ruchu wody, a równocześnie same wpływają na jego cechy. Ogólnie, identyfikacja tych efektów procesów drobnoskalowych, które są znaczące w większej skali, oraz ich uwzględnienie w modelach klimatu pozwoli na sporządzanie lepszych, bardziej wiarygodnych prognoz, zarówno globalnych jak i regionalnych. Wyniki tego projektu powinny przybliżyć nas o parę kroków do tego celu."

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 maja 2019 roku, 12:22