XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB) | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB)

 

ZAPROSZENIE

 

XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB) 13 -14 czerwca 2019

 

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

 

 

Uniwersytet Gdański oraz Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) zapraszają do udziału w XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB).

Celem Sympozjum jest zapoznanie uczestników z projektami badawczymi prowadzonymi w ramach Horyzontu 2020 i innych Programów UE ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru gospodarki morskiej oraz działalnością Międzynarodowych Agend Badawczych. Materiały z poprzedniego Sympozjum KRAB są dostępne na stronie Stowarzyszenia http://krab.edu.pl

Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa kierowników i osoby realizujące projekty badawcze z Programów UE w Państwa instytucjach.

Program Sympozjum dostępny jest na stronie https://krab2019.syskonf.pl/.

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień ustnych lub posterowych do dn. 24.05.2019 roku poprzez formularz rejestracyjny https://krab2019.syskonf.pl/rejestracja

Dalszych informacji udziela: mgr Marta Dziedzic

Telefon: +48 58 523 64 09/ E-mail: marta.dziedzic@ug.edu.pl
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Kamila Mędrzycka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 maja 2019 roku, 10:43