fbpx Nabór zgłoszeń do realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Nabór zgłoszeń do realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0

Nabór zgłoszeń do realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Inkubator Innowacyjności 2.0, złożeniem wniosku o dofinansowanie przez Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Spółka celowa Excento Sp. z o.o. oraz Gdański Uniwersytet Medyczny oraz uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0 Centrum Transferu Technologii UG ogłasza otwarcie naboru zgłoszeń wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w celu otrzymania wsparcia finansowego na prowadzone prace przedwdrożeniowe.

Zapraszamy bardzo serdecznie pracowników naukowych UG do zgłaszania swoich projektów o potencjale przedwdrożeniowym.

Celem tego etapu naboru jest dokonanie identyfikacji możliwie jak największej ilości pomysłów/projektów  (idei biznesowych) mających szansę na późniejszą implementację biznesową.

Zgodnie z wymogami programu decyzję o przyznaniu środków na realizację prac przedwdrożeniowych zatwierdzi Komitet Inwestycyjny (RI) składający się z przedstawicieli środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Szczegółowe zasady uczestnictwa zawarte są w poniższych dokumentach:

Ø  Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

Ø  Karta Projektu

Ø  Harmonogram Prac Przedwdrożeniowych

Po zapoznaniu się ze szczegółowymi zasadami uczestnictwa w Programie, uprzejmie prosimy o wypełnienie niezbędnych załączników, podpisanie, opatrzenie datą a następnie złożenie ich w Centrum Transferu Technologii UG.

Nabór projektów o wysokim poziomie gotowości technologicznej odbywać się będzie w trybie ciągłym, jednak nie później niż do 31 maja 2019 r. do godz. 12:00.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt, z Centrum Transferu Technologii  UG:

biuro@ctt.ug.edu.pl

katarzyna.mizera@ug.edu.pl

tel. + 48 58 523 33 74

tel.  + 48 58 523 33 75

Wszystkie zgłoszenia dokonywane w ramach Programu zgodnie z procedurą przewidzianą

w § 5  Regulaminu są traktowane jako poufne i nie będą wykorzystane w ramach Programu i poza nim bez wiedzy i zgody jego uczestników.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 kwietnia 2019 roku, 10:00