fbpx Stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne marszałka woj. pomorskiego | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne marszałka woj. pomorskiego

Stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne marszałka woj. pomorskiego

W piątek 22 marca podczas uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim, która odbyła się w historycznej sali Polskie Niebo marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wręczył listy gratulacyjne studentom, którzy otrzymali stypendia za osiągnięcia naukowe i artystyczne. Spośród 38 stypendystów aż 22 osoby studiują na Uniwersytecie Gdańskim a jedna na Wydziale Oceanografii i Geografii.

Kryteria, którymi kieruje się komisja rozpatrująca wnioski stypendialne są bardzo wymagające. Studenci muszą się wykazać średnią  ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku oraz znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. Stypendium przyznawane jest mieszkańcom województwa pomorskiego. Podczas gali marszałek Mieczysław Struk podkreślił, że konkurencyjne szkolnictwo wyższe i solidnie wykształceni absolwenci  są jednym z celów strategicznych, jakie stawia przed sobą region.

Wyróżnioną studentką Wydziału jest studentka III roku kierunku Geologia, Pani Agata Kowalewska.

Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 marca 2019 roku, 13:34