Nowa Zelandia wykład prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Nowa Zelandia wykład prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego

Wydział Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają na otwarte spotkanie naukowe w dniu 04.04.2019 (czwartek) godz.1700 budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii w Gdańsku, przy ul. Bażyńskiego 4, aula S209, pt 'Nowa Zelandia', który wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Palmowski Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Nową Zelandię cechuje bardzo duże zróżnicowanie geologiczne, morfologiczne i klimatyczne. To wpływa na urozmaicenie szaty roślinnej oraz występowanie wielu typów krajobrazu naturalnego: wysokogórskiego (typ alpejski), nadmorskiego (wydmowy, klifowy, lagunowy, fiordowy), wulkanicznego (stożki wulkaniczne, kaldery, gejzery, jeziora błotne), krasowego (ostańce skalne, jaskinie) oraz dolin rzek różnego typu (roztokowych, meandrujących). Takie bogactwo krajobrazowe sprawia, że Nowa Zelandia jest bardzo pożądanym celem podróży, a turystyka jest jednym z największych źródeł przychodów tego kraju. Co więcej, w ciągu ostatnich 40 lat nastąpiła tam zmiana z gospodarki rolnej, zależnej od dostępu do rynku brytyjskiego, do bardziej uprzemysłowionej gospodarki wolnorynkowej, która skutecznie konkuruje na rynku globalnym.

nowa zelandia

nowa zelandia 2

Fotografie - prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 marca 2019 roku, 14:19