fbpx Dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka laureatką stypendium Fulbrighta w kategorii Senior Award 2019/20 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka laureatką stypendium Fulbrighta w kategorii Senior Award 2019/20

Dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka laureatką stypendium Fulbrighta w kategorii Senior Award 2019/20

Dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka z Instytutu Oceanografii została laureatką prestiżowego stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Senior Award 2019/20.

W ramach przyznanego stypendium badawczego we współpracy z naukowcami z Department of Marine Sciences oraz Institute for Systems Genomics na Uniwersytecie Connecticut będzie realizowała projekt zatytułowany The impact of atlantification on the Arctic zooplankton: application of modern genomics methods". Głównym celem naukowym projektu jest zbadanie wpływu zmian klimatu i tzw. atlantyfikacji Arktyki na bioróżnorodność zooplanktonu w rejonie oddziaływania Prądu Zachodniospitsbergeńskiego, transportującego w głąb Arktyki wodę pochodzenia atlantyckiego oraz niesione przez nią organizmy planktonowe. Szczególny nacisk będzie położony na słabo poznane grupy taksonomiczne i takie, których liczebność i biomasa prawdopodobnie zmienią się wraz z ociepleniem klimatu. Dodatkowym celem projektu jest opracowanie metodyki opartej o metabarcoding, należący do najnowszych technik biologii molekularnej, która w przyszłości pozwoli na stosunkowo szybkie i niedrogie oszacowanie jakościowego składu planktonu i szczegółowe rozpoznanie różnorodności wybranych grup taksonomicznych występujących w toni wodnej.

Informacje o wynikach konkursu: https://fulbright.edu.pl/wyniki-rekrutacji-na-stypendia-fulbrighta-na-rok-akademicki-2019-2020/

Agata Weydmann-Zwolicka od 2014 roku jest pracownikiem Zakładu Badań Planktonu Morskiego w Instytucie Oceanografii, a wcześniej pracowała w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. Doktorat, który powstał we współpracy ze znajdującym się w Arktyce norweskim University Centre in Svalbard, obroniła w IO PAN w 2010 roku, natomiast wykorzystaniem metod molekularnych w badaniach arktycznego zooplanktonu zajmuje się od czasu ukończenia dwóch kierunków studiów na Uniwersytecie Gdańskim: Oceanografii na obecnym Wydziale Oceanografii i Geografii oraz Biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i UMG.

agata

Fot. Archiwum prywatne Agaty Weydmann-Zwolickiej

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 marca 2019 roku, 12:02