fbpx Ogłoszenie o konkursie do grantu NCN - postdoc | Wydział Oceanografii i Geografii

Ogłoszenie o konkursie do grantu NCN - postdoc | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Ogłoszenie o konkursie do grantu NCN - postdoc

OGŁOSZENIE

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa stanowiska: post-doc (adiunkt, etat naukowy)

Wymagania:

 1. Stopień doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk biologicznych lub pokrewnych;
 2. Udokumentowane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje, udział w konferencjach), obejmujące tematykę związaną z ekologią i/lub genetyką organizmów morskich;
 3. Znajomość obsługi programów statystycznych;
 4. Doświadczenie pracy z próbkami biologicznymi zdobyte podczas rejsów badawczych
  i pracy w laboratorium;
 5. Umiejętność samodzielnej pracy podczas morskich wielodniowych rejsów badawczych;
 6. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Opis zadań:

 1. Stworzenie genetycznej bazy referencyjnej wybranych organizmów planktonowych dla badanych odcinków jądrowego i mitochondrialnego DNA;
 2. Oszacowanie różnorodności różnych frakcji przedstawicieli planktonu morskiego
  na podstawie metabarcodingu;
 3. Porównanie wyników analiz planktonu, uzyskanych za pomocą metod morfologicznych i metabarcodingu;
 4. Udział w morskich rejsach badawczych;
 5. Udział w pisaniu publikacji;
 6. Praca administracyjna związana z prowadzeniem projektu (m.in. zamówienia).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Typ konkursu NCN: OPUS

Termin składania ofert: 6 grudnia 2018, 12:00

Forma składania ofert: pisemna (osobiście lub e-mail)

Warunki zatrudnienia: Planowane zatrudnienie na rok (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia. W projekcie przeznaczono 6000 PLN miesięcznie brutto na wynagrodzenie.

Dodatkowe informacje: Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Zakładu Badań Planktonu Morskiego (Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego) w Gdyni 81-378, Al. Marszałka Piłsudskiego 46 p. 346 lub przesłać e-mailem na adres: agata.weydmann@ug.edu.pl następujące dokumenty:

 1. Podanie;
 2. Życiorys, uwzględniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;
 3. Odpis dyplomu doktorskiego;
 4. Wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych;
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 listopada 2018 roku, 11:06