fbpx Projekt dr Magdaleny Szmytkowskiej wybrany do dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki | Wydział Oceanografii i Geografii

Projekt dr Magdaleny Szmytkowskiej wybrany do dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Projekt dr Magdaleny Szmytkowskiej wybrany do dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki

Projekt „Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. Studium porównawcze Berlina i Hamburga” ma na celu określenie charakteru obecności i aktywności społecznej polskich imigrantów w przestrzeni miejskiej oraz porównanie zachowań społecznych i form uczestnictwa w życiu publicznym Polaków zamieszkujących w Berlinie i Hamburgu. Wynikiem realizacji projektu będzie przygotowanie publikacji naukowych w formie artykułów w języku polskim, niemieckim i angielskim oraz udział wszystkich partnerów projektu w międzynarodowych konferencjach poświęconych migracjom we współczesnym świecie. Ponadto, partnerzy wykorzystają współpracę do złożenia wniosku w ramach konkursu głównego do Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, rozszerzając zakres przestrzenny badania poprzez włączenie do badania migracji transgranicznych na pograniczu polsko-niemieckim. Tym samym zrealizowane zostanie obszerne studium porównawcze migracji Polaków do Niemiec, obejmujące różne typy migracji i ich zasięg odziaływania na obszarze Niemiec.

Kierownikiem projektu koordynowanego przez Uniwersytet Gdański jest dr Magdalena Szmytkowska z Wydziału Oceanografii i Geografii. Budżet projektu to 10 000 EUR.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 listopada 2018 roku, 8:59