fbpx COMPLETE - projektem flagowym dla Regionu Morza Bałtyckiego | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

COMPLETE - projektem flagowym dla Regionu Morza Bałtyckiego

COMPLETE - projektem flagowym dla Regionu Morza Bałtyckiego

Pod koniec września br. projekt COMPLETE (Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive alien species introduction by shipping), w którym jednym z partnerów jest również Uniwersytet Gdański (Wydział Oceanografii i Geografii), uzyskał status projektu flagowego.

Takie wyróżnienie jest przyznawane w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) jedynie projektom o dużym znaczeniu i może świadczyć o tym, jak ważnym dla polityki tego regionu jest problem wprowadzania do środowiska gatunków obcych poprzez transport morski. Aby zminimalizować ryzyko introdukcji takich szkodliwych organizmów wodnych i patogentów przez dwa główne wektory, wody balastowe i kadłuby statków, niezbędne jest opracowanie łatwych w obsłudze narzędzi i opcji zarządzania, spójnych dla całego regionu Morza Bałtyckiego. To właśnie jest głównym celem projektu COMPLETE, natomiast jedym z jego istotnych i nowatorskich rezultatów będzie opracowanie przy udziale interesariuszy mapy drogowej dla regionalnie zharmonizowanej strategii zarządzania zanieczyszczeniami biologicznymi wnoszonymi przez kadłuby statków (tzw. biofouling). Dzięki statustowi projektu flagowego uzyskane wyniki i wypracowane zalecenia mają większą szansę na przekazanie do poziomu legislacyjnego, co z kolei daje możliwość wykorzystania ich w praktyce.

Projekt COMPLETE jest realizowany przez 12 partnerów z Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, którzy współpracują z 23 stowarzyszonymi organizacjami ze wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego, w skład których wchodzą instytucje badawcze, ministerstwa transportu, gospodarki morskiej i środowiska, ich agencje, firmy prywatne związane z sektorem morskim (np. firmy żeglugowe i armatorzy statków), zarządy portów i organizacje pozarządowe. Wśród nich jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Polski Rejestr Statków S.A. Partnerem wiodącym w projekcie jest Kotka Maritime Research Association z Finlandii (koordynator: Dr Miina Karjalainen, e-mail: miina.karjalainen@merikotka.fi), natomiast kierownikiem ze strony Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Monika Normant-Saremba z Wydziału Oceanografii i Geografii, prof. nadzw. (e-mail: monika.normant@ug.edu.pl).

Źródło finansowania: Fundusze Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG Baltic Sea Region 2014-2020

Okres realizacji: 01/10/2017 – 30/09/2020

Strona projektu: www.batliccomplete.com

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 lutego 2019 roku, 10:04