fbpx Konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty w programie OPUS | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty w programie OPUS

Konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty w programie OPUS

Dr hab. Konrad Ocalewicz prowadzi nabór na stanowisko doktoranta/stypendysty do pracy w projekcie NCN: Dynamika telomerazy i telomerowego DNA u pstrągów tęczowych z zaburzeniami wzrostu i zakłóconym procesem rozwoju gonad (Konkurs OPUS, czas trwania projektu lipiec 2018- lipiec 2021).

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Zakład Biologii i Ekologii Morza

Nazwa stanowiska: - stypendysta, doktorant

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku przyrodniczym, biologicznym.
 • Osoba, która rozpoczęła lub w tym roku rozpocznie studia doktoranckie.
 • Podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu mikroskopii świetlnej,  cytogenetyki zwierząt (w tym uzyskiwanie preparatów chromosomowych z tkanek ryb),  inżynierii genomowej (androgeneza, gynogeneza, poliploidyzacja), biologii molekularnej i biologii komórki.
 • Umiejętność stosowania metod statystycznych w badaniach biologicznych i obsługa programu Statistica.
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje, udział w konferencjach).
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Opis zadań:

 1. Uzyskiwanie i analiza mikroskopowa preparatów chromosomowych ryb na różnych stadiach rozwojowych.
 2. Indukcja rozwoju gynogenetycznych i triploidalnych ryb.
 3. Hybrydyzacja in situ i jakościowa i ilościowa analiza sygnałów fluorescencyjnych.
 4. Analiza ekspresji genów (q-PCR).
 5. Praca przy przygotowywaniu polsko- i angielskojęzycznych publikacji i prezentacji naukowych.
 6. Praca administracyjna związana z realizacją projektu (min. przygotowywanie dokumentacji zamówień, wyjazdów badawczych).

Termin składania dokumentów: 14 września 2018, godzina 15:00

Forma składania dokumentów: drogą pocztową lub elektroniczną (konrad.ocalewicz@ug.edu.pl)

Warunki zatrudnienia:

Planowane zatrudnienie od dnia 01.12.2018 na rok (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia. Stypendium 3000 PLN.

Dodatkowe informacje:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Instytucie Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni 81-378, Al. Marszałka Piłsudskiego 46 p. 103 lub przesłać e-mailem na adres: konrad.ocalewicz@ug.edu.pl następujące dokumenty

 1. Podanie.
 2. Życiorys, uwzględniający potwierdzone  informacje dotyczące prowadzonych badań naukowych, stypendiach, wyróżnieniach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych lub poświadczone przez dziekanat uczestnictwo w studiach II stopnia (średnią ze studiów II stopnia).
 4. Wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych.
 5. Kopie publikacji naukowych.

Data dodania ogłoszenia: 06.08.2019 r

Etapy rekrutacji:

 1. Zgłoszenie wymaganych dokumentów (do 14 września 2018 r.)
 2. Zebranie komisji rekrutacyjnej i wybór kandydata na stanowisko doktoranta w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza (18 września 2018 r.).
 3. Przesłanie kandydatom wyników postępowania kwalifikacyjnego (18 września 2018 r.).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 roku, 9:58