Wykład - Chronologia recesji ostatniego lądolodu w Polsce | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Wykład - Chronologia recesji ostatniego lądolodu w Polsce

Wydział Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geograficznego

zapraszają na na otwarte spotkanie naukowe

15.03.2018 (czwartek) godz.1700

Uniwersytet Gdański, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii

Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S209

Chronologia recesji ostatniego lądolodu w Polsce – wyniki datowania eratyków metodą 10Be

wykład wygłoszą

dr Karol Tylmann i dr Piotr P. Woźniak

z Wydziału Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Kilkanaście tysięcy lat temu, u schyłku plejstocenu, rozległy lądolód skandynawski pokrywający znaczną część północnej Polski, w reakcji na postępujące ocieplenie klimatu, rozpoczął swój odwrót. Pozostawił on po sobie liczne ślady w postaci m.in. głazów narzutowych i moren. Współczesna nauka umożliwia określanie ich wieku w latach, a tym samym pozwala na tworzenie ram czasowych zaniku lądolodu. Zapraszamy na prezentację wyników datowania znacznej populacji głazów narzutowych z obszaru północnej Polski. Otrzymane rezultaty umożliwiają uszczegółowienie chronologii recesji ostatniego lądolodu plejstoceńskiego w Polsce oraz pozwalają na bardziej precyzyjne, niż do tej pory, osadzenie w czasie zmian klimatycznych u schyłku plejstocenu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 marca 2018 roku, 14:53