fbpx Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY/DOKTORANTA w programie OPUS 13 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY/DOKTORANTA w programie OPUS 13

Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY/DOKTORANTA w programie OPUS 13

Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY/DOKTORANTA w programie OPUS 13

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

Nazwa stanowiska: - stypendysta, doktorant

Wymagania:

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku przyrodniczym lub student ostatniego semestru (w drugim wypadku – średnia powyżej 4.5). Osoba, która rozpoczęła lub w tym roku rozpocznie studia doktoranckie.

2. Udokumentowane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje, udział w konferencjach)

3. Podstawa wiedza i doświadczenie z zakresu chromatografii cieczowej, spektrometrii mas, testów biochemicznych oraz hodowli linii komórkowych

4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (minimum B2/FC).

Opis zadań:

1. hodowla cyjanobakterii na biomasę

2. ekstrakcja, frakcjonowanie, izolacja i identyfikacja peptydów (chromatografia preparatywna, LC-MS/MS)

3. testy enzymatyczne oraz testy na liniach komórkowych

4. praca administracyjna związana z prowadzeniem projektu (m.in. zamówienia)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Typ konkursu NCN: OPUS 13

Termin składania ofert: 23 lutego 2018

Forma składania ofert: pisemna (osobiście lub e-mail)

Warunki zatrudnienia:

Planowane zatrudnienie od dnia 1 marzec 2018 na rok (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia. Stypendium 2000 PLN.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Instytucie Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni 81-378, Al. Marszałka Piłsudskiego 46 p. 110s lub 101s lub przesłać e-mailem na adres: biohm@ug.edu.pl: następujące dokumenty

1. podanie

2. życiorys, uwzględniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych

3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk przyrodniczych lub poświadczone przez dziekanat uczestnictwo w studiach II stopnia (średnią ze studiów II stopnia)

4. wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych

5. opinię samodzielnego pracownika naukowego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 lutego 2018 roku, 11:55