Stypendia Zarządu Województwa Pomorskiego dla najlepszych studentów UG | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Stypendia Zarządu Województwa Pomorskiego dla najlepszych studentów UG

W dniu 19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał stypendia 38 najlepszym studentom z Pomorza. Wśród stypendystów jest dwóch studentów z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego - Pan Bartosz Korinth z II roku kierunku geografia oraz Pan Jakub Maculewicz z II roku kierunku oceanografia.

Wysokość stypendiów to 380 zł. Pieniądze będą wypłacane przez 9 miesięcy w roku akademickim 2017/2018.

O stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego ubiegało się 51 osób. Ubiegający się musieli uzyskać średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej możliwej do zdobycia na danym kierunku. Kolejne kryterium to specjalne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Poza tym trzeba było kształcić się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia, a także być mieszkańcem województwa pomorskiego.

Uroczysta gala wręczenia stypendiów planowana jest na drugą połowę stycznia 2018 roku.

Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 grudnia 2017 roku, 11:29