Przyznano finansowanie na organizację wyprawy antarktycznej | Wydział Oceanografii i Geografii

Przyznano finansowanie na organizację wyprawy antarktycznej

Przyznano finansowanie projektu FINWAP: Comprehensive assessment of a fin whale (Balaenoptera physalus) high-density area along the West Antarctic Peninsula

Aplikujący: Dr. Helena Herr, University of Veterinary Medicine Hannover,  Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research (ITAW), dr Anna Panasiuk, University of Gdansk, Institute of Oceanography, dr Simone Panigada, Tethys Research Institute, Milan, Italy

Okres/realizacja ekspedycji: 32 dni luty/marzec 2019 r.

Zadania w projekcie koordynatora, dr Anny Panasiuk: badanie występowania i dystrybucji kryla w obszarze badań (Abundance and distribution of krill in the study area).

Przeprowadzony będzie pobór próbek kryla za pomocą sieci trałowych w obszarze badań w celu: 

  • określenia różnorodności garunkowej kryla (identify species diversity of krill),
  • określenia charakterystycznego dla gatunków występowania i rozmieszczenia kryla w kolumnie wody (estimate species-specific krill abundance and distribution in the water column),
  • modelowania przestrzennego rozmieszczenia garunków kryla w obszarze badań (model spatial distribution of krill species in the study area),
  • analizy struktury populacji kryla (analyse the population structure of krill),
  • zrozumienia zależności pomiędzy rozmieszczeniem a zagęszczeniem różnych gatunków kryla (understand the relationships between distribution and density of different krill species).

Mapa wskazuje obszar badań oraz 41 stacji badawczych (study area including transect design for visual survey and 41 stations for krill trawls and CTD samples. Small boat operations will be conducted on an opportunistic basis upon encounter of suitable fin whale groups along the track of the visual survey)
obszar badań
Na organizację ekspedycji przyznano : 87580 Euro. Wyprawa odbędzie sie na jednostkce RV Maria S. Merian.statek

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 sierpnia 2017 roku, 10:04