Nagrody dla najlepszych artykułów kwartalnika OandHS | Wydział Oceanografii i Geografii

Nagrody dla najlepszych artykułów kwartalnika OandHS

W dniu 21 marca 2017 roku na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, odbyła się uroczystość wręczenia dwóch dorocznych nagród przyznawanych dla najlepszych artykułów opublikowanych na łamach kwartalnika naukowego Oceanological and Hydrobiological Studies:

  • Nagrody im. dr. inż. Tomasza Jóźwiaka, za najlepszy artykuł poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska Morza Bałtyckiego;
  • Nagrody im. dr. inż. Jerzego Masłowskiego, za najlepszy artykuł poświęcony zagadnieniom biologii Morza Bałtyckiego.

W uroczystości uczestniczył Pan prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG, który wraz z Panem prof. dr hab. Marcinem Plińskim oraz Panem dr hab. Waldemarem Suroszem, prof. nadzw., poprowadzili uroczystość i wręczyli nagrody tegorocznym Laureatom.

Nagrodę im. dr inż. Tomasza Jóźwiaka otrzymali Marta E. Kobusińska, Maria Witt, Krzysztof Lewandowski i Elżbieta Niemirycz za pracę pt. „Partition of pentachlorophenol (PCP) into particulate and dissolved phases in the waters of the Vistula River mouth at the Gulf of Gdańsk”.

Nagrodę im. dr inż. Jerzego Masłowskiego otrzymały Anna H. Dąbrowska, Urszula Janas i Halina Kendzierska za pracę pt. „Assessment of biodiversity and environmental quality using macrozoobenthos communities in the seagrass meadow (Gulf of Gdańsk, southern Baltic)”.

Wysokość każdej z nagród wynosi 5 tys. zł. Zostały one ufundowane przez rodziny przedwcześnie zmarłych naukowców, związanych z badaniami Morza Bałtyckiego.

Serdecznie gratulujemy Laureatom!

Fot.1Fot. 2Fot. 3Fot. 4Fot. 5
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 8:41