Mrongowiusz 2017 dla profesora Stanisława Fedorowicza | Wydział Oceanografii i Geografii

Mrongowiusz 2017 dla profesora Stanisława Fedorowicza

Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz z Wydziału Oceanografii i Geografii został laureatem tegorocznej nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, dydaktyków cieszących się uznaniem akademickiej społeczności.

Wyróżnieni nagrodą nauczyciele łączą pasję naukową, dydaktyczną i organizacyjną, ciesząc się szczególną estymą wśród studentów.

Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz jest związany z Uniwersytetem Gdańskim od początku naukowej kariery. Od 40 lat pracuje w Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu (Instytut Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii). Specjalizuje się w wykorzystaniu luminescencji w naukach przyrodniczych i archeologii. Od momentu zatrudnienia prowadził łącznie ponad 20 różnych przedmiotów, przede wszystkim na kierunku geografia, ale również na oceanografii, geologii, biologii i chemii. Studenci cenią profesora za przystępne i jasne przybliżanie trudnych zagadnień oraz wspieranie ich rozwoju poprzez wspólne prace terenowe i wyjazdy na konferencje w ramach grantów, których był kierownikiem.

Nagroda „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza jest przyznawana na Uniwersytecie Gdańskim każdego roku za szczególne osiągnięcia dydaktyczne trzem nauczycielom akademickim UG. Nauczycieli zgłaszają do nagrody dziekani wydziałów w porozumieniu z wydziałowymi radami samorządu studentów. Wnioski rozpatruje powołana specjalnie Komisja Konkursowa złożona ze studentów i  nauczycieli akademickich. Patronem nagrody jest Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) wybitny gdański pedagog i uczony, zasłużony dla zachowania polskości Pomorza, lektor języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim.

Wręczenie nagród odbywa się tradycyjnie 20 marca każdego roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość odbędzie się 20 marca 2017 roku o godz. 10:00 w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51.

Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 marca 2017 roku, 10:14