Dr Marcin Połom laureatem nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska | Wydział Oceanografii i Geografii

Dr Marcin Połom laureatem nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska

Pan doktor Marcin Połom z Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii UG, został leureatem nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk o ziemi. Nagrodzona została rozprawa doktorska Pana doktora, pt. "Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Polsce w latach 1989-2013".

Rozprawa została napisana pod opieką Pana Prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 marca 2017 roku, 8:43