Student oceanografii 'ambasadorem' International Ocean Institute w Polsce | Wydział Oceanografii i Geografii

Student oceanografii 'ambasadorem' International Ocean Institute w Polsce

Student drugiego roku studiów drugiego stopnia kierunku Oceanografia, Jan Majcher, w listopadzie 2016 roku uczestniczył w międzynarodowym kursie „Ocean Governance” koordynowanym przez International Ocean Institute (IOI) oraz Uniwersytet Maltański.

IOI jest organizacją non profit, mającą siedzibę na Malcie oraz oddziały na całym świecie (https://www.ioinst.org/). Organizacja ta zajmuje się promowaniem idei niebieskiego rozwoju Blue Development, czyli rozwoju uwzględniającego wpływ człowieka na środowisko morskie.

International Ocean Institute w swoich działaniach opiera się na założeniu Konwencji o Prawie Morza Narodów Zjednoczonych UNCLOS, stanowiącym, że morza otwarte oraz dna mórz i oceanów poza terenem przynależnym danym krajom są "wspólnym dziedzictwem ludzkości". Prowadzenie kursu „Ocean Governance” jest jednym z narzędzi IOI do budowania wiedzy o oceanie, prawie morskim oraz planowaniu przestrzennym na morzu. Instytucja została założona w 1972 roku przez Elisabeth Mann Borgese.

W kursie uczestniczyli studenci/doktoranci oraz profesorowie prawa i nauk o Ziemi z Algierii, Chin, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Litwy, Malty, Tunezji oraz Turcji. W trakcie prowadzenia debat, dotyczących problemów zarządzania obszarami morskimi, każdy z kursantów reprezentował instytucję, z której pochodził. Jako student z Uniwersytetu Gdańskiego Pan Jan Majcher reprezentował Instytut Oceanografii.

Pan Jan Majcher był pierwszym od początku trwania kursu (11 edycji od 2005 roku)  studentem z Polski, mianowano go 'ambasadorem' International Ocean Institute w Polsce.

jan majcherjan majcherjan majcher
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 marca 2017 roku, 13:29