Sympozjum projektu Baltic Blue Biotechnology ALLIANCE - relacja | Wydział Oceanografii i Geografii

Sympozjum projektu Baltic Blue Biotechnology ALLIANCE - relacja

W dniu 16 lutego 2017 w gmachu Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się sympozjum zatytułowane „Zasoby Morza Bałtyckiego potencjałem dla biotechnologii”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Baltic Blue Biotechnology ALLIANCE (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), którego UG jest partnerem.

Celem tego kilkugodzinnego wydarzenia było zaproszenie do wymiany wiedzy, opinii i nawiązania współpracy w ramach międzynarodowego projektu.

Zgromadzonych powitał prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor UG ds. Rozwoju. Wykład otwierający sympozjum zatytułowany „Biotechnologiczny potencjał Morza Bałtyckiego” wygłosiła prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec z Zakładu Biotechnologii Morskiej Wydziału Oceanografii i Geografii. Zaprezentowała w nim sposoby na wykorzystanie biologicznych zasobów morza w celu opracowania nowych technologii i produktów, przedstawiła liczne przykłady produktów wykorzystujących substancje biologiczne pozyskane z głębin morskich, jak i ogromny potencjał jeszcze drzemiący w zasobach Bałtyku oraz wyzwania jakie jeszcze czekają błękitna biotechnologię. Profesor Mazur-Marzec omówiła także udział i osiągnięcia Uniwersytetu Gdańskiego w tej dziedzinie.

Następnie Marek Grzybowski, Prezes Zarządu Polskiego Klastra Morskiego, dr hab. prof. Akademii Morskiej w Gdyni mówił o klastrze morskim jako aliansie nauki, biznesu i administracji - przestrzeni kreowania i transferu wiedzy w niebieskiej gospodarce.

Tematykę komercjalizacji badań naukowych w relacji nauka-biznes przedstawił dyrektor Centrum Transferu Technologii UG, dr Karol Śledzik.

Prezentacją zwieńczającą wydarzenie było wystąpienie dra hab. inż. Konrada Ocalewicza, profesora UG z Wydziału Oceanografii i Geografii. Omówił on działania projektu Baltic Blue Biotechnology ALLIANCE. ALLIANCE to międzynarodowa sieć doświadczonych instytucji naukowych, parków technologicznych i firm współpracująca na rzecz rozwoju błękitnej biotechnologii w Regionie Morza Bałtyckiego. Uniwersytet Gdański jest jednym z partnerów projektu. Sympozjum było okazją do zachęcenia wszystkich zainteresowanych do aktywnej współpracy i zgłaszania swoich pomysłów – Alliance oferuje m.in. mentoring dla naukowców, firm i organizacji zainteresowanych wykorzystaniem zasobów morza bałtyckiego w swojej działalności. Aktualnie już po raz drugi trwa nabór obiecujących firm i przedsiębiorców, a także osób z pomysłem, które potrzebują wsparcia eksperckiego przy rozwoju produktu lub usługi opracowanej w oparciu o błękitną biotechnologię. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca 2017. Wybrani, najlepiej rokujący kandydaci zaproszeni zostaną w dniach 3 - 5 kwietnia, gdzie zaprezentują swój pomysł przed międzynarodowym panelem ekspertów. Zwycięzcy dołączą do grona partnerów ALLIANCE. Kierownikiem projektu jest dr hab. Katarzyna Palińska, prof. UG: katarzyna.palinska@ug.edu.pl

fotografiafotografiafotografia
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 marca 2017 roku, 15:01