Projekt w partnerstwie Uniwersytetu Gdańskiego z grantem Programu Horyzont 2020 | Wydział Oceanografii i Geografii

Projekt w partnerstwie Uniwersytetu Gdańskiego z grantem Programu Horyzont 2020

W ramach projektu ‘Assemble Plus’ (Association of European Marine Biological Laboratories) zespołu prof.  Macieja Wołowicza z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego będą prowadzone prace nad zapewnieniem naukowcom z Europy bezpłatnego dostępu do infrastruktury badawczej partnerów wchodzących w skład konsorcjum w celu realizacji projektów badawczych wyłanianych w drodze konkursów. Uniwersytet Gdański jako partner projektu będzie zaangażowany w realizację pakietów roboczych z grupy ‘Joint Research Activities’ w zakresie badań genetycznych organizmów morskich oraz rozwijania nurkowania naukowego, a także ‘Networking Activities” w zakresie tworzenia bazy danych oceanograficznych i opracowywania strategii rozwoju europejskich stacji morskich.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Horyzont 2020.

Projekt ‘Assemble Plus’ (Association of European Marine Biological Laboratories) jest kontynuacją projektu ‘Assemble’ – wspólnego przedsięwzięcia morskich stacji badawczych (europejskich oraz z Chile i Izraela) finansowanego ze środków UE, którego założeniem było opracowanie zintegrowanej infrastruktury wspierającej badania z zakresu biologii morza. W tym celu konsorcjum dokonało modernizacji istniejącej infrastruktury, a także zajmowało się koordynacją badań i ułatwianiem międzynarodowego dostępu do stacji.

‘Assemble Plus’ będzie realizowany w latach 2017-2019 w konsorcjum składającym się z europejskich partnerów. Całkowity budżet projektu wynosi 10mln Euro. Naukowcy z Europy, wyłonieni w drodze konkursów na podobnych zasadach jak w poprzednim projekcie, będą mieli bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej partnerów sieci w celu realizacji projektów badawczych związanych z biologią morza np. prac doktorskich czy dyplomowych. Badacze będą mogli przyjeżdżać do danej placówki na kilkutygodniowe pobyty i m.in. korzystać z miejscowych laboratoriów i narzędzi badawczych.

Uniwersytet Gdański jako partner projektu będzie zaangażowany w realizację pakietów roboczych z grupy ‘Joint Research Activities’ w zakresie badań genetycznych organizmów morskich oraz rozwijania nurkowania naukowego, a także  ‘Networking Activities” w zakresie tworzenia bazy danych oceanograficznych i opracowywania strategii rozwoju europejskich stacji morskich.

Partnerzy projektu:

 • Universite Pierre et Marie Curie - Paris 6 (FR) - koordynator,
 • Nacionalni Institut Za Biologijo (SI),
 • Stichting Nioz, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NL),
 • Helsingin Yliopisto (FI),
 • Uniwersytet Gdański (PL),
 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (PL),
 • National University of Ireland, Galway (IE),
 • Goeteborgs Universitet (SE),
 • Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (ES),
 • Hellenic Centre for Marine Research (EL),
 • The Hebrew University of Jerusalem (IL),
 • Stazione Zoologica Anton Dohrn (IT),
 • Universitetet i Bergen (NO),
 • Centro de ciencias do Mar do Algarve (PT),
 • Alfred-Wegener-Institut Helmholtz- Zentrum fuer Polar- und Meeresforschung (DE),
 • Max Planck Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.v. (DE),
 • Vlaams Instituut voor de zee VZW (BE),
 • The Scottish Association for Marinescience LBG (UK),
 • The University Court of the University of ST Andrews (UK),
 • Marine Biological Association of the United Kingdom (UK),
 • Natural Environment Research Council (UK),
 • Marine Scotland (UK);
 • AquaTT UETP LTD (IE).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 lutego 2017 roku, 13:45