Drugi nabór w programie pt. „Profesor wizytujący”

Ruszył drugi nabór w programie pt. „Profesor wizytujący”.

Wnioski przyjmowane będą do 28 lutego.

Projekt zapewnia wydziałom środki na zaproszenie zagranicznych naukowców do uczestnictwa w życiu naukowym i dydaktycznym uczelni. Dotyczy finansowania krótkich (2-4 tyg.) i średnich (5-12 tyg.) pobytów osób nieposiadających polskiego obywatelstwa zatrudnionych na stanowisku profesora  w zagranicznej uczelni. Beneficjent programu otrzymuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych lub / i prac badawczych.  Szczegóły dotyczące konkursu i procedury składania wniosków znajdują się na stronie Do głównych kryteriów konkursowych należą w szczególności: renoma naukowca, interdyscyplinarna tematyka, a także szansa na rozwiniecie dalszej współpracy naukowej (staże młodych pracowników nauki, wspólne publikacje, współautorstwo rozpraw doktorskich).

Opracowany został także Regulamin przyjmowania w Uniwersytecie Gdańskim gości z zagranicy oraz finansowania kosztów ich pobytu który ujednolica i porządkuje obsługę zagranicznych wizyt w UG.

Regulamin określa zasady przyjmowania gości zagranicznych przyjeżdzających na Uniwersytet Gdański w celu prowadzenia badań naukowych lub kształcenia - w szczególności przyjazdy w ramach: umów o współpracy naukowej, porozumień międzyrządowych, realizacji projektów badawczych, dydaktycznych, rozwojowych, działalności badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu. Przez gościa zagranicznego należy rozumieć osobę mającą miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub której instytucja macierzysta ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uniwersytet Gdański może pokryć koszty pobytu gościa, w szczególności diet, zakwaterowania i podroży, w przypadkach, gdy koszty te nie zostaną pokryte przez uczelnię macierzystą, instytucję zewnętrzną lub z innego źródła. Regulamin wprowadza także „Rejestr przyjazdów zagranicznych” prowadzony w sposób jednolity i ogólnouniwersytecki w Sekcji ds. Obsługi Profesorów Zagranicznych Biura Współpracy Międzynarodowej.

Wsparciu obsługi wizyt zagranicznych na naszym Uniwersytecie służy także przewodnik WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, opracowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Działem Kadr i Biurem Prawnym, w którym zawarte są podstawowe informacje i procedury w zakresie form zatrudniania cudzoziemców, mobilności akademickiej, nawiązywania współpracy z zagranicznymi uczelniami.

Wyniki drugiej edycji „Profesorów Wizytujących” ogłoszone zostaną do 14 marca.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Styczeń 2022 - 11:58; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: środa, 19. Styczeń 2022 - 11:59; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka