fbpx Pracownicy Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich wśród autorów raportu „Bałtyk dla wszystkich” | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Pracownicy Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich wśród autorów raportu „Bałtyk dla wszystkich”

Pracownicy Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich wśród autorów raportu „Bałtyk dla wszystkich”

W dniu 30 listopada 2021 r. odbyło się II Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy opartej na porozumieniu zawartym przez Województwo Pomorskie, Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia Sopot oraz Global Compact Network Poland – inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) (https://solidarniwklimacie.pomorskie.eu). Celem tego porozumienia są działania związane z kryzysem klimatycznym i pilną potrzebą ich intensyfikacji na rzecz transformacji w kierunku osiągniecia neutralności klimatycznej.

Podczas forum dyskutowano między innymi problemy i wyzwania w regionie Morza Bałtyckiego, w tym zagrożenia ekologiczne oraz dobre praktyki i zrównoważone innowacje w zakresie rozwiązań na rzecz ochrony środowiska. Odbyła się także prezentacja raportu „Bałtyk dla wszystkich”, przygotowanego przez UN Global Compact Network Poland (https://ungc.org.pl). W opracowaniu tego raportu wzięli udział także pracownicy Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Uniwersytetu Gdańskiego: mgr Hanna Łądkowskamgr Barbara Dmochowska, które w raporcie opisały możliwości rozwoju innowacyjnej i zrównoważonej  marikultury w Morzu Bałtyckim oraz prof. dr hab. Monika Normant-Saremba, która jest autorką części poświęconej gatunkom inwazyjnym w Morzu Bałtyckim i ich znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju. Ostatnie zagadnienie było także omawiane podczas panelu dyskusyjnego nt. raportu „Bałtyk dla Wszystkich”, który odbył się  w sierpniu br. w Gdańsku jako część akcji “Czysty Bałtyk”, organizowanej cyklicznie przez United Nations Global Compact Network Poland. W tym spotkaniu wzięła udział dr Joanna Hegele-Drywa z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Uniwersytetu Gdańskiego. Nadrzędnym celem akcji jest m.in. podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat znaczenia ochrony Morza Bałtyckiego.

Więcej o raporcie, jak również sam raport „Bałtyk dla wszystkich” można znaleźć na stronie: https://ungc.org.pl/premiera-raportu-baltyk-dla-wszystkich-2021/

 

Tekst: Monika Normant-Saremba

Zdjęcie: Panel dyskusyjny nt. raportu „Bałtyk dla Wszystkich” z udziałem dr Joanny Hegele-Drywy (źródło: Promo Design Academy, https://promo-design-academy.com)

 

 

zdjęcie uczestników panelu dyskusyjnego
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kamila Mędrzycka
Treść wprowadzona przez: Kamila Mędrzycka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 grudnia 2021 roku, 13:41