fbpx Spotkanie z Zastępcą Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi w zakresie spraw studentów i doktorantów dr. hab. Maciejem Nyką, prof. UG | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Spotkanie z Zastępcą Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi w zakresie spraw studentów i doktorantów dr. hab. Maciejem Nyką, prof. UG

Spotkanie z Zastępcą Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi w zakresie spraw studentów i doktorantów dr. hab. Maciejem Nyką, prof. UG

 

Władze Uniwersytetu Gdańskiego prowadzą politykę, której celem jest całkowite wyeliminowania zachowań o znamionach dyskryminacji z przestrzeni naszej Uczelni. Dzieje się to przy wsparciu organów Samorządów Studentów i Doktorantów, które wspólnie opracowały Politykę przeciwdziałania dyskryminacji wobec studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim. Na podstawie wspomnianej regulacji JM Rektor UG powołał osobę, która ze względu na bogate doświadczenie w zawodzie prawnika oraz przymioty osobowe doskonale sprawdza się w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom dyskryminacyjnym tj. Macieja Nykę.

Już 8 grudnia członkowie społeczności akademickiej naszej Uczelni będą mogli wziąć udział w spotkaniu z dr. hab. Maciejem Nyką, prof. UG. W trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się m.in. jakie zachowania można uznać za dyskryminację i powinny być jednoznacznie piętnowane, jaką pomoc można uzyskać na Uczelni by zgłosić takie zachowania, a także jakie procedury zostaną podjęte po dokonaniu zgłoszenia.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/222640679948059/?ref=newsfeed

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia o godzinie 10:00 za pośrednictwem platformy Ms Teams pod linkiem https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMzNzA3Y2ItYTkxM...

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Miśków
Treść wprowadzona przez: Dorota Miśków
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 listopada 2021 roku, 10:25