fbpx Profesor Konrad Ocalewicz otrzymał nagrodę "Naukowiec przyszłości" | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Profesor Konrad Ocalewicz otrzymał nagrodę "Naukowiec przyszłości"

Profesor Konrad Ocalewicz otrzymał nagrodę "Naukowiec przyszłości"

Miło nam poinformować, że Pan dr hab. inż. Konrad Ocalewicz profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Zakładu Biologii i Ekologii Morza Instytutu Oceanografii został Laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii: Nauka dla lepszego życia w przyszłości za realizację projektu badawczego pt. „Dynamika telomerazy i telomerowego DNA u pstrągów tęczowych z zaburzeniami wzrostu i zakłóconym procesem rozwoju gonad”.

O projekcie:
Istotna rola telomerazy i telomerowego DNA w procesach wzrostu, starzenia się i regeneracji każe bliżej przyjrzeć się tym zagadnieniom u ryb, wśród których obserwuje się znaczny odsetek osobników z zaburzeniami wzrostu (karłowatość), a procesy regeneracji zachodzą naturalnie w gonadach przed i po tarle. Aby zrealizować postawiony w projekcie cel naukowy, długość telomerowego DNA i aktywność telomerazy zostaną zbadane w komórkach somatycznych i komórkach linii płciowej pstrągów tęczowych z niedoborem wzrostu i triploidalnych osobników, które rosną nieprzerwanie przez cały rok. Ponadto aktywność telomerazy zostanie zmierzona w komórkach nieprawidłowo rozwiniętych gonad ryb triploidalnych oraz w pełni wykształconych gonad u płodnych ryb. Wyniki dotyczący zmiany aktywności telomerazy i długości telomerowego DNA u ryb różnej płci, charakteryzujących się różnym tempem wzrostu, w komórkach prawidłowo i nieprawidłowo zbudowanych gonad pozwolą pełniej zrozumieć molekularne mechanizmy regulujące tempo wzrostu, procesy starzenia się, dojrzewania płciowego oraz regeneracji układu rozrodczego kręgowców.
 
O Laureacie:
Główne obszary badawcze, którymi zajmuje się Profesor Konrad Ocalewieczto cytogenetyka, genomika i inżynieria genomowa ryb, genetyczna determinacja i dyferencjacja płci, ewolucja genomu kręgowców, dynamika telomerowego DNA i aktywność telomerazy w komórkach ryb. Kierownik i wykonawca w wielu projektach naukowych finansowanych między innymi przez Narodowe Centrum Nauki. Autor licznych artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Członek komitetu redakcyjnego Journal of Fish Biology i Oceanological and Hydrobiological Studies. Stypendysta programu Stypendia indywidualne w ramach działań "Maria Skłodowska-Curie" (ang. Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships - MSCA IF) przy Komisji Europejskiej, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Fundacji Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk „Pro Scientia et Vita”.
 

Serdecznie gratulujemy!

ZałącznikWielkość
PDF icon Certyfikat837.07 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kamila Mędrzycka
Treść wprowadzona przez: Kamila Mędrzycka
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 26 września 2021 roku, 17:52