fbpx Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Kamila Nowaka | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Kamila Nowaka

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgra Kamila Nowaka

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że

w środę 21 kwietnia 2021 roku o godzinie 12.00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgra Kamila Nowaka    

na temat:

„Dostępność zasobów mieszkań społecznych w kontekście polityk mieszkaniowych oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich miast”

w jęz. ang.Availability of social housing resources in the context of housing policies and the level of social and economic development in Polish cities”

Promotor: Prof. dr hab. Iwona Sagan

Recenzenci:

  • Dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki;
  • Prof. dr hab. Marek Bryx, Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG.

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii UG w zakładce postępowania naukowe.

Obrona będzie odbywała się w formie zdalnej, z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o kontakt do 20 kwietnia 2021 r. z panią mgr Kariną Szałucką pod adresem email: karina.szalucka@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karina Szałucka
Treść wprowadzona przez: Karina Szałucka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 marca 2021 roku, 12:03