fbpx Przewody doktorskie | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 czerwca 2020 roku, 13:48
Imię i
nazwisko
data tytuł rozprawy doktorskiej Recenzenci Załączniki Streszczenie
Agnieszka Grajewska

otwarcie przewodu: 06.10.2017

nadanie stopnia doktora:

"Intake and elimination routes of mercury in Baltic grey seal (Halichoerus grypus grypus)"

"Drogi wnikania i eliminacji rtęci u bałtyckiej foki szarej (Halichoerus grypus grypus)"

promotor: prof. dr hab. Lucyna Falkowska

prof. dr hab. Lidia Wolska

prof. dr hab. Józef Pacyna

 

streszczenie w jęz.polskim

streszczenie w jęz. angielskim
Karel Dolinski

otwarcie przewodu: 15.03.2019

nadanie stopnia doktora:

"Problem wykluczenia społecznego i segregacji terytorialnej w Kurytybie w Brazylii"

promotor: prof. dr hab. Iwona Sagan

prof. dr hab. Mirosława Czerny

dr hab. Bogumiła Lisocka - Jaegermann

 

streszczenie w jęz.polskim

streszczenie w jęz. angielskim
Karolina Gębka

otwarcie przewodu: 24.09.2018

nadanie stopnia doktora:

„Meteorological and hydrological conditions of inflow of the labile forms of mercury into the Gulf of Gdańsk"

"Uwarunkowania meteorologiczo-hydrologiczne dopływu labilnych form rtęci do Zatoki Gdańskiej"

promotor: dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG

dr hab. Marta Pogrzeba

prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki

 

streszczenie w jęz.polskim

streszczenie w jęz. angielskim
Ilona Kamińska

otwarcie przewodu: 25.09.2009

nadanie stopnia doktora:

„Oszacowanie wartości ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnej usługi ekosystemowej Zatoki Gdańskiej"

"Economic valuation of balancing the effects of eutrophication processes - regulating ecosystem services of the Gulf of Gdansk"

promotor: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Prof. dr hab. Marek Degórski

Prof. dr hab. Maciej Węsławski

recenzja prof. dr. hab. Marka Degórskiego

recenzja prof. dr. hab. Jana Marcina Węsławskiego

streszczenie w jęz.polskim

streszczenie w jęz. angielskim

Agnieszka Kąkol

otwarcie przewodu: 10.10.2008

nadanie stopnia doktora:

"Wpływ struktury populacji i czynników środowiskowych na zawartość hydroksyproliny i kolagenu w skorupiakach bałtyckich"

"The influence of population structure and environmental factors on the hydroxyproline and collagen level in Baltic crustaceans"

promotor: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Prof. dr hab. Alicja Kosakowska

dr hab. Teresa Radziejewska

recenzja prof. dr hab. Alicji Kosakowskiej

recenzja dr hab. Teresy Radziejewskiej

streszczenie w jęz.polskim

streszczenie w jęz. angielskim
Dagmara Wójcik - Fudalewska

otwarcie przewodu: 13.06.2014

nadanie stopnia doktora: 19.06.2020

"Chinese mitten crab Eriocheir sinensis in the Gulf of Gdańsk and the Vistula Lagoon - specific functioning of a non-native species"

"Krab wełnistoszczypcy Eriocheir sinensis w Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wislanym - specyfika funkcjonowania nierodzimego gatunku"

promotor: dr hab. Monika Normant - Saremba, prof. UG

prof. dr hab. Michał Grabowski

dr hab. Barbara Urban - Malinga

recenzja prof. dr hab. Michała Grabowskiego

recenzja dr hab. Barbary Urban - Malinga

streszczenie w jęz.polskim

streszczenie w jęz. angielskim
Łukasz Janowski

otwarcie przewodu: 03.06.2016

nadanie stopnia doktora: 17.01.2020

„Mapowanie habitatów dennych Laguny Weneckiej na podstawie badań echosondą wielowiązkową”

Benthic habitat mapping in the Lagoon of Venice using multibeam echosounder

promotor: prof. dr hab. Jaroslaw Tęgowski

Prof. dr hab. Jacek Piskozub

dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski

recenzja prof. dr. hab. Jacka Piskozuba

recenzja dr. hab. inż. Zbigniewa Łubniewskiego

streszczenie w jęz.polskim

streszczenie w jęz. angielskim
Krzysztof Lewandowski

otwarcie przewodu: 15.05.2020

nadanie stopnia doktora: 17.01.2020

„Sorpcja halogenowych zanieczyszczeń organicznych w osadach dennych z Basenu Gdańskiego”

„Sorption of halogenated organic pollutants in bottom sediments from the Gdańsk Basin”

promotor: prof. dr hab. Elżbieta Niemirycz

dr hab. Grażyna Pazikowska – Sapota

Prof. dr hab. Jerzy Siepak

recenzja dr hab. Grażyny Pazikowskiej - Sapoty

recenzja prof. dr. hab. Jerzego Siepaka

streszczenie w jęz.polskim

streszczenie w jęz. angielskim
Marta Kobusińska

otwarcie przewodu:15.05.2015

nadanie stopnia doktora: 20.12.2019

"The impact of polychlorinated dibenzo–p–dioxins and dibenzofurans and its derivatives of land–based origin on the environmental status of the Gdansk Basin w j. pol. (Wpływ polichlorowanych dibenzo–p–dioksyn i dibenzofuranów i ich pochodnych ze źródeł lądowych na stan środowiska Basenu Gdańskiego) "

promotor: prof. dr hab. Elżbieta Niemirycz

prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska

prof. dr hab. Piotr Szefer

recenzja prof. dr hab. Marzenny R. Dudzińskiej

recenzja prof. dr. hab. Piotra Szefera

streszczenie w jęz. polskim

streszczenie w jęz. angielskim

Maja Musialik-Koszarowska

otwarcie przewodu: 8.04.2016r.

nadanie stopnia doktora: 20.12.2019r.

"Dynamics of changes in the development of selected copepod species from the Southern Baltic Sea (w j. pol. Dynamika zmian w rozwoju wybranych gatunków Copepoda z południowego Bałtyku)"

promotor: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska, dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka prof. nadzw.

prof. dr hab. Juliusz Chojnacki

prof. dr hab. Piotr Dawidowicz

recenzja prof. dr. hab. Juliusza Chojnackiego

recenzja prof. dr. hab. Piotra Dawidowicza

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Agnieszka Jędruch

otwarcie przewodu: 7.10.2016r.

nadanie stopnia doktora: 28.06.2019r.

"Accumulation of mercury in the macrozoobenthic fauna of the coastal zone of the Gulf of Gdańsk (w j. pol. Kumulacja rtęci w organizmach makrozoobentosowych strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej)"

promotor: dr hab. Magdalena Bełdowska prof. nadzw.

dr hab. Ksenia Pazdro prof. nadzw.

dr hab. Artur Kowalski

recenzja dr hab. Kseni Pazdro prof. nadzw.

recenzja dr. hab. Artura Kowalskiego

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Iga Nehring

otwarcie przewodu: 6.10.2017r.

nadanie stopnia doktora: 10.05.2019r.

"Transfer of phenol derivatives in Halichoerus grypus (w j. pol. Transfer pochodnych fenolu u foki szarej Halichoerus grypus)"

promotor: prof. dr hab. Lucyna Falkowska, dr hab. inż. Marta Staniszewska prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

dr hab. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw.

recenzja prof. dr hab. inż. Agaty Kot-Wasik

recenzja dr hab. Joanny Szlinder-Richert prof. nadzw.

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Maurycy Żarczyński

otwarcie przewodu: 9.03.2018 r.

nadanie stopnia doktora: 26.04.2019r.

„Environmental change during the last 2000 years recorded in microfacies and geochemistry of varved sediments from Lake Żabińskie (northeastern Poland)” (Zmiany środowiska w ciągu ostatnich 2000 lat zapisane w mikrofacjach i geochemii warwowych osadów Jeziora Żabińskiego (pólnocno-wschodnia Polska)

promotor: dr hab. Wojciech Tylmann prof. nadzwyczajny

dr hab. Jacek Forysiak prof. UŁ

dr hab. Michał Woszczyk prof. UAM

recenzja dr. hab. Jacka Forysiaka prof. UŁ

recenzja dr. hab. Michałą Woszczyka prof. UAM

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Emilia Szumiło-Pilarska

otwarcie przewodu: 30.09.2013r.

nadanie stopnia doktora: 8.03.2019r.

"Rtęć w ptakach wodnych bytujących w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej"

promotor: prof. dr hab. Lucyna Falkowska

promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Bełdowska prof. nadzw.

prof. dr hab. Lidia Wolska

dr hab. Lucyna Polak-Juszczak prof. nadzw.

recenzja prof. dr hab. Lidii Wolskiej

recenzja dr hab. Lucyny Polak-Juszczak prof. nadzw.

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Dominika Studzińska

otwarcie przewodu: 30.06.2017 r.

nadanie stopnia doktora: 7.12.2018r.

Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej”

promotor: dr hab. Iwona Sagan prof. nadzwyczajny

promotor pomocniczy: dr Magdalena Szmytkowska

dr hab. Marek Więckowski prof. nadzw.

dr hab. Maciej Smętkowski

recenzja dr. hab.  Marka Więckowskiego prof. nadzw.

recenzja dr. hab. Macieja Smętkowskiego

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Damian Moskalewicz

otwarcie przewodu: 17.11.2017 r.

nadanie stopnia doktora: 7.12.2018r.

„Geomorfologiczne
i sedymentologiczne skutki historycznych sztormów na wybranych odcinkach wybrzeża południowo-wschodniego Bałtyku”

promotor: prof. UAM, dr. hab. Witold Szczuciński

prof. dr hab. Stanisław Musielak

prof. dr hab. Marek Zajączkowski

recenzja prof. dr. hab.  Stanisława Musielaka

recenzja prof. dr. hab. Marka Zajączkowskiego

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Ludmiła Sromek

otwarcie przewodu: 26.05.2017 r.

nadanie stopnia doktora: 20.04.2018r.

"Phylogeography and population genomics of the lagoon cockle Cerastoderma glaucum - Doktorat polsko-francuski realizowany
w systemie "COTUTELLE"

promotor: prof. dr hab. Maciej Wołowicz, prof. Paola Furla

promotor pomocniczy: dr Didier Forcioli, dr Rafał Lasota

prof. dr hab. Roman Wenne

dr hab. Nicolas Bierne

recenzja prof. dr. hab. Romana Wenne

recenzja dr. hab. Nicolasa Bierne

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Marcin Kalarus

otwarcie przewodu: 5.07.2013r.

nadanie stopnia doktora: 6.10.2017r.

"Struktura gatunkowa oraz zmienność czasowo-przestrzenna Appendicularia ekosystemów polarnych"

promotor: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

promotor pomocniczy: dr Anna Panasiuk

prof. dr hab. Krzysztof Opaliński

dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk prof. nadzw.

recenzja prof. dr. hab. Krzysztofa Opalińskiego

recenzja dr hab. Katarzyny Błachowiak-Samołyk prof. nadzw.

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Patryk Sitkiewicz

otwarcie przewodu:
3.03.2017r.

nadanie stopnia doktora:
30.06.2017

„Budowa i stan dna przybrzeża jako wskaźnik stanu i zagrożeń abrazją brzegu, na przykładzie rejonu Kołobrzegu”

promotor: prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz

promotor pomocniczy: dr Radosław Wróblewski

prof. dr hab. Wacław Florek

prof. dr hab. Zdzisław Jary

recenzja prof. dr. hab. Wacława Florka

recenzja prof. dr. hab. Zdzisłąwa Jarego

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Alicja Bonk

otwarcie przewodu: 12.06.2015r.
nadanie stopnia doktora: 13.01.2017r.

„The varved sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland): process study, sediment chronology and potential for paleoenvironmental reconstructions over the last millennium”
promotor: dr hab. Wojciech Tylmann profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz

dr hab. Witold Szczuciński  prof. nadzw.

recenzja prof. dr. hab. M. Błaszkiewicza

 

recenzja dr. hab. W. Szczucińskiego prof. nadzw.

streszczenie w j. polskim

 

abstract

Magdalena Jakubowska

 

otwarcie przewodu: 4.11.2011r.
nadanie stopnia doktora:1.07.2016r.

„The effect of carbon dioxide-induced water acidification on physiological processes of Baltic invertebrates” (Wpływ zakwaszenia wody dwutlenkiem węgla na procesy fizjologiczne bałtyckich bezkręgowców)
promotor: dr hab. Monika Normant-Saremba profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński

dr hab. Barbara Urban-Malinga prof. nadzw.

recenzja prof. dr. hab. K. W. Opalińskiego

 

recenzja dr hab. B. Urban-Malingi prof. nadzw.

streszczenie w j. polskim

 

abstract

Joanna Hegele-Drywa

otwarcie przewodu: 13.03.2015
nadanie stopnia doktora: 3.06.2016r.

"American Harris mud crab Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea): distribution, population structure and basic physiological processes"
promotor: dr hab. Monika Normant-Saremba profesor nadzwyczajny

dr hab. inż Przemysław Czerniejewski
dr hab. Jarosław Kobak

recenzja dr. hab. P. Czreniejewskiego
 

recenzja dr. hab. J. Kobaka

streszczenie w j. polskim
 

abstract

Sylwia Śliwińska-Wilczewska

otwarcie przewodu: 17.01.2014r.
nadanie stopnia doktora: 4.12.2015r.

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zjawisko allelopatii u bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena
promotor: prof. dr hab. Adam Latała, dr Sabina Jodłowska

prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska

dr hab. Iwona Jasser

recenzja prof. dr hab. B. Pawlik-Skowrońskiej

recenzja dr hab. I. Jasser

streszczenie w j. polskim

abstract

Katarzyna Nadolna-Ałtyn

otwarcie przewodu: 4.04.2014r.
nadanie stopnia doktora: 4.12.2015r.

Host-parasite interactions as indicators in biomonitoring of Baltic Sea environment” (Interakcje w układzie pasożyt-żywiciel jako wskaźniki w badaniach biomonitoringowych środowiska Morza Bałtyckiego)"
promotor: prof. MIR-PIB, dr hab. Magdalena Podolska

dr hab. Janina Dziekońska-Rynko prof. nadzw. UWM

dr hab. n. biol. Jolanta Morozińska-Gogol

recenzja dr hab. J.Dziekońskiej-Rynko prof. nadzw. UWM

recenzja dr hab. n. biol. J. Morozińskiej-Gogol

streszczenie w j. polskim

 

Monika Woźniak

otwarcie przewodu: 15.11.2013r.
nadanie stopnia doktora: 12.06.2015r.

"Identyfikacja grup organizmów dominujących w zakwitach fitoplanktonu w wodach Morza Bałtyckiego metodami niekontaktowymi"
promotor: prof. dr hab. Adam Krężel, dr Mirosłąw Darecki

prof. AP, dr hab. Dariusz Ficek

prof. IO PAN, dr hab. Mirosława Małgorzata Ostrowska

recenzja prof. AP. dr. hab. D. Ficka

recenzja prof. IO PAN, dr hab. M. Ostrowskiej

streszczenie w j. polskim

abstract