Przewody doktorskie | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Przewody doktorskie

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 października 2019 roku, 9:56
Imię i
nazwisko
data tytuł Recenzenci Załączniki Streszczenie
Maurycy Żarczyński

otwarcie przewodu: 9.03.2018 r.

nadanie stopnia doktora: 26.04.2019r.

„Environmental change during the last 2000 years recorded in microfacies and geochemistry of varved sediments from Lake Żabińskie (northeastern Poland)” (Zmiany środowiska w ciągu ostatnich 2000 lat zapisane w mikrofacjach i geochemii warwowych osadów Jeziora Żabińskiego (pólnocno-wschodnia Polska)

promotor: dr hab. Wojciech Tylmann prof. nadzwyczajny

dr hab. Jacek Forysiak prof. UŁ

dr hab. Michał Woszczyk prof. UAM

recenzja dr. hab. Jacka Forysiaka prof. UŁ

recenzja dr. hab. Michałą Woszczyka prof. UAM

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Dominika Studzińska

otwarcie przewodu: 30.06.2017 r.

nadanie stopnia doktora: 7.12.2018r.

Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej”

promotor: dr hab. Iwona Sagan prof. nadzwyczajny

promotor pomocniczy: dr Magdalena Szmytkowska

dr hab. Marek Więckowski prof. nadzw.

dr hab. Maciej Smętkowski

recenzja dr. hab.  Marka Więckowskiego prof. nadzw.

recenzja dr. hab. Macieja Smętkowskiego

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Damian Moskalewicz

otwarcie przewodu: 17.11.2017 r.

nadanie stopnia doktora: 7.12.2018r.

„Geomorfologiczne
i sedymentologiczne skutki historycznych sztormów na wybranych odcinkach wybrzeża południowo-wschodniego Bałtyku”

promotor: prof. UAM, dr. hab. Witold Szczuciński

prof. dr hab. Stanisław Musielak

prof. dr hab. Marek Zajączkowski

recenzja prof. dr. hab.  Stanisława Musielaka

recenzja prof. dr. hab. Marka Zajączkowskiego

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Ludmiła Sromek

otwarcie przewodu: 26.05.2017 r.

nadanie stopnia doktora: 20.04.2018r.

"Phylogeography and population genomics of the lagoon cockle Cerastoderma glaucum - Doktorat polsko-francuski realizowany
w systemie "COTUTELLE"

promotor: prof. dr hab. Maciej Wołowicz, prof. Paola Furla

promotor pomocniczy: dr Didier Forcioli, dr Rafał Lasota

prof. dr hab. Roman Wenne

dr hab. Nicolas Bierne

recenzja prof. dr. hab. Romana Wenne

recenzja dr. hab. Nicolasa Bierne

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Marcin Kalarus

otwarcie przewodu: 5.07.2013r.

nadanie stopnia doktora: 6.10.2017r.

"Struktura gatunkowa oraz zmienność czasowo-przestrzenna Appendicularia ekosystemów polarnych"

promotor: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

promotor pomocniczy: dr Anna Panasiuk

prof. dr hab. Krzysztof Opaliński

dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk prof. nadzw.

recenzja prof. dr. hab. Krzysztofa Opalińskiego

recenzja dr hab. Katarzyny Błachowiak-Samołyk prof. nadzw.

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Patryk Sitkiewicz

otwarcie przewodu:
3.03.2017r.

nadanie stopnia doktora:
30.06.2017

„Budowa i stan dna przybrzeża jako wskaźnik stanu i zagrożeń abrazją brzegu, na przykładzie rejonu Kołobrzegu”

promotor: prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz

promotor pomocniczy: dr Radosław Wróblewski

prof. dr hab. Wacław Florek

prof. dr hab. Zdzisław Jary

recenzja prof. dr. hab. Wacława Florka

recenzja prof. dr. hab. Zdzisłąwa Jarego

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

Alicja Bonk

otwarcie przewodu: 12.06.2015r.
nadanie stopnia doktora: 13.01.2017r.

„The varved sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland): process study, sediment chronology and potential for paleoenvironmental reconstructions over the last millennium”
promotor: dr hab. Wojciech Tylmann profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz

dr hab. Witold Szczuciński  prof. nadzw.

recenzja prof. dr. hab. M. Błaszkiewicza

 

recenzja dr. hab. W. Szczucińskiego prof. nadzw.

streszczenie w j. polskim

 

abstract

Magdalena Jakubowska

 

otwarcie przewodu: 4.11.2011r.
nadanie stopnia doktora:1.07.2016r.

„The effect of carbon dioxide-induced water acidification on physiological processes of Baltic invertebrates” (Wpływ zakwaszenia wody dwutlenkiem węgla na procesy fizjologiczne bałtyckich bezkręgowców)
promotor: dr hab. Monika Normant-Saremba profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński

dr hab. Barbara Urban-Malinga prof. nadzw.

recenzja prof. dr. hab. K. W. Opalińskiego

 

recenzja dr hab. B. Urban-Malingi prof. nadzw.

streszczenie w j. polskim

 

abstract

Joanna Hegele-Drywa

otwarcie przewodu: 13.03.2015
nadanie stopnia doktora: 3.06.2016r.

"American Harris mud crab Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea): distribution, population structure and basic physiological processes"
promotor: dr hab. Monika Normant-Saremba profesor nadzwyczajny

dr hab. inż Przemysław Czerniejewski
dr hab. Jarosław Kobak

recenzja dr. hab. P. Czreniejewskiego
 

recenzja dr. hab. J. Kobaka

streszczenie w j. polskim
 

abstract

Sylwia Śliwińska-Wilczewska

otwarcie przewodu: 17.01.2014r.
nadanie stopnia doktora: 4.12.2015r.

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zjawisko allelopatii u bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena
promotor: prof. dr hab. Adam Latała, dr Sabina Jodłowska

prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska

dr hab. Iwona Jasser

recenzja prof. dr hab. B. Pawlik-Skowrońskiej

recenzja dr hab. I. Jasser

streszczenie w j. polskim

abstract

Katarzyna Nadolna-Ałtyn

otwarcie przewodu: 4.04.2014r.
nadanie stopnia doktora: 4.12.2015r.

Host-parasite interactions as indicators in biomonitoring of Baltic Sea environment” (Interakcje w układzie pasożyt-żywiciel jako wskaźniki w badaniach biomonitoringowych środowiska Morza Bałtyckiego)"
promotor: prof. MIR-PIB, dr hab. Magdalena Podolska

dr hab. Janina Dziekońska-Rynko prof. nadzw. UWM

dr hab. n. biol. Jolanta Morozińska-Gogol

recenzja dr hab. J.Dziekońskiej-Rynko prof. nadzw. UWM

recenzja dr hab. n. biol. J. Morozińskiej-Gogol

streszczenie w j. polskim

 

Monika Woźniak

otwarcie przewodu: 15.11.2013r.
nadanie stopnia doktora: 12.06.2015r.

"Identyfikacja grup organizmów dominujących w zakwitach fitoplanktonu w wodach Morza Bałtyckiego metodami niekontaktowymi"
promotor: prof. dr hab. Adam Krężel, dr Mirosłąw Darecki

prof. AP, dr hab. Dariusz Ficek

prof. IO PAN, dr hab. Mirosława Małgorzata Ostrowska

recenzja prof. AP. dr. hab. D. Ficka

recenzja prof. IO PAN, dr hab. M. Ostrowskiej

streszczenie w j. polskim

abstract