fbpx Przewody doktorskie | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 maja 2021 roku, 13:45
Imię i
nazwisko
data tytuł rozprawy doktorskiej Recenzenci Załączniki Streszczenie
Marta Wenta

wszczęcie przewodu:22.02.2019 r.

data nadania stopnia:

 

„Numerical modeling and observations of atmospheric boundary layer over sea ice”),

w j. pol. „Modelowanie numeryczne i obserwacje warstwy granicznej atmosfery nad lodem morskim

promotor: dr hab. Agnieszka Herman prof. UG

prof. dr hab. Jacek Piskozub

prof. dr hab. Joanna Wibig

recenzja prof. dr. hab. Jacka Piskozuba

recenzja prof. dr hab. Joanny Wibig

streszczenie w języku polskim

streszczenie w języku angielskim

Bartłomiej Kulas

wszczęcie postępowania: 16.06.2020

data nadania stopnia:

„Ordynacja wyborcza w Polsce a wyniki wyborów parlamentarnych. Wariantowa analiza możliwych zmian w ujęciu geografii wyborczej.”

promotor: dr hab. Jan A. Wendt profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Dr. hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska,

Dr hab. Roman Matykowski, emeryt. prof. UAM,

Prof. dr hab. Marek Sobczyński.

recenzja dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska,

recenzja dr hab. Roman Matykowski, prof. UAM,

recenzja prof. dr hab. Marek Sobczyński.

 

 

streszczenie w jęz. polskim

streszczenie w jęz. angielskim

Joanna Piwowarczyk

otwarcie przewodu: 17.11.2017

data nadania stopnia:

„Mapping barriers to sustainable development with interactive management: coastal areas of the Pomeranian province (Poland) and marine areas off the coast.”

w jęz. polskim: 

 

„Mapowanie barier dla zrównoważonego rozwoju metodą interaktywnego zarządzania: wybrzeże województwa pomorskiego i przylegające obszary morskie”.

promotor: prof. dr hab. Iwona Sagan

prof. dr hab. Marek Degórski,

prof. dr hab. Marek Dutkowski.

recenzja prof. dr hab. Marek Degórski

recenzja prof. dr hab. Marek Dutkowski

streszczenie w jęz. polskim

streszczenie w jęz. angielskim

Kamil Nowak

otwarcie przewodu: 18.01.2019

nadanie stopnia doktora: 21.04.2021

"Dostępność zasobów mieszkań społecznych w kontekście polityk mieszkaniowych oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich miast".

promotor: prof. dr hab. Iwona Sagan

prof. dr hab. Marek Bryx,

dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ.

recenzja prof. dr hab. Marka Bryx

recenzja dr hab. Ewy Szafrańskiej, prof. UŁ

streszczenie w języku polskim

streszczenie w języku angielskim

Justyna Wieczerzak

otwarcie przewodu: 15.03.2019

nadanie stopnia doktora:

"Wykorzystanie potencjałów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot".

promotor: prof. dr hab. Iwona Sagan

dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ

dr hab. Marta Lackowska, prof. UW

recenzja dr hab. Justyny Danielewicz, prof. UŁ

recenzja dr hab. Marty Lackowskiej, prof. UW

streszczenie w języku polskim

streszczenie w języku angielskim

     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     

 

         
     
           
   

 

           

 

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf980.04 KB
PDF icon streszczenie_pl-2.pdf980.04 KB