fbpx Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kopcia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kopcia

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kopcia

 

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że

w środę 7 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgra Krzysztofa Kopcia    

na temat:

„Monitoring jakości usług publicznych – propozycja modelu na szczeblu lokalnym"

w jęz. ang. „Monitoring the Quality of Public Services – Proposal of Model at Local Level”

Promotor: Dr hab. Tomasz Michalski profesor Uniwersytetu Gdańskiego,

Promotor pomocniczy: Dr Maciej Tarkowski.

Recenzenci:

  • Dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK,  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • Dr hab. Paweł Czapliński, prof. US, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG. 

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce postępowania naukowe.

Obrona będzie odbywała się w formie zdalnej, z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o wypełnienie i przesłanie skanu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej do dnia 6 kwietnia br. na adres email: karina.szalucka@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karina Szałucka
Treść wprowadzona przez: Karina Szałucka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 marca 2021 roku, 13:10