fbpx Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, studia I stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, studia I stopnia

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, studia I stopnia

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 maja 2020 roku, 11:04

Studia I stopnia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie, metod ich monitorowania i gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie. Zdobędą umiejętności: przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium; sporządzania dokumentacji hydrologicznych; oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki. Studia mają profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć ma na celu praktyczną naukę zawodu – ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne oraz 6 miesięczna praktyka zawodowa na 3 roku studiów.

REKRUTACJA 2020/2021

PROGRAM STUDIÓW

ATUTY KIERUNKU

 • aż 6 miesięcy praktyk zawodowych; studenci chodzą do pracy na V semestrze

 • praktyki zawodowe powiązane z pracą dyplomową

 • udział pracodawców i praktyków w prowadzeniu zajęć

 • kształcenie uwzględniające ekosystemowe podejście do zarządzania środowiskiem

 • zajęcia realizowane metodą projektów

 • zajęcia terenowe m.in. w stacji Linnologicznej w Borucinie

gw
gwiozw

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • jednostki administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie)

 • instytucje zajmujące się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (m. in. Wody Polskie S.A. wraz z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej i Zarządami Zlewni, Urzędy Morskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, przedsiębiorstwa melioracji, laboratoria badawcze)

 • biura przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne

 • biura zarządzania kryzysowego

 • stacje sanitarno-epidemiologiczne

hydro gwmetep