fbpx Absolwenci | Wydział Oceanografii i Geografii

Absolwenci | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

System badania opinii absolwentów o kierunku

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 sierpnia 2015 roku, 12:10

Decyzją Rady Instytutu Geografii w 2014 r. wdrożono system badania opinii absolwenta o kierunkach studiów wraz z monitorowaniem losów absolwentów studiów II stopnia.

Pierwszy etap badania realizowany jest każdego roku w momencie odbierania dyplomu ukończenia studiów II stopnia. Celem ankiety jest ocena mocnych i słabych stron kierunku studiów przez absolwentów studiów magisterskich oraz zebranie informacji dotyczących pożądanych kierunków zmian w zakresie lepszego dostosowania kierunku do rynku pracy.

Drugi etap badania odbywa się po upływie roku od zakończenia studiów. Celem drugiego etapu badania jest identyfikacja statusu zawodowego absolwentów oraz poziomu satysfakcji z odbytych studiów z uwzględnieniem osiągniętych przez absolwentów i oczekiwanych przez pracodawców efektów kształcenia.

 

Zjazd Absolwentów Oceanografii

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 sierpnia 2015 roku, 12:09

Od 2001 roku odbywa się Zjazd Absolwentów Oceanografii, w czasie którego spotykają się kolejne pokolenia Oceanografów, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Gdańskim. Integracja środowiska, wartościowe spotkania połączone z wymianą istotnych doświadczeń zawodowych i życiowych są elementami, które budują społeczność absolwentów naszej Alma Mater .

 

Osobistości wśród absolwentów

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 listopada 2016 roku, 9:47

Jednymi z najbardziej znanych absolwentów Wydziału są m. in. absolwenci oceanografii: ś.p. prof. UG, dr hab. Krzysztof Edward Skóra – obecnie patron, a w przeszlości twórca i wieloletni kierownik Stacji Morskiej IOUG w Helu, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski – Kierownik Zakładu Ekologii Morza, Instytutu Oceanologii PAN, a także absolwenci geografii: mgr Jacek Kozłowski – były Wojewoda Mazowiecki, czy mgr Wiesław Kosakowski – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.