Programy stypendialne | Wydział Oceanografii i Geografii

Programy Stypendialne 2015/2016

wtorek, 28 lipca 2015 roku, 15:02
STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1. Informacja na temat stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016

2. Wniosek o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

3. Wnioski należy składać do dnia 21.09.2015 roku


STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. Szczegółowe informacje na temat stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dostepne będą po 30.07.2015 roku

2. Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego

3. Regulamin określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów dla studentów

4. Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów

5. Wnioski należy składać do 21.09.2015 roku

UWAGA! Osiągnięcia Kandydata do stypendium przed złożeniem wniosku do Dziekanatu powinny być zaopiniowane przez opiekuna naukowego.

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

1. Szczegółowe informacje na temat stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska

2. Regulamin stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska

3. Wniosek o roczne stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska

4. Wniosek o jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na studia zagraniczne

5. Wniosek o jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia

6. Wnioski należy składać do dnia 21.09.2015 roku
 


STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

1. Szczegółowe informacje na temat stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

2. Regulamin Funduszu Stypendialnego Prezydenta Miasta Sopotu

3. Uchwała Rady Miasta Sopotu

4. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego Miasta Sopotu

5. Wnioski należy składać do dnia 21.09.2015 roku


STYPENDIUM MIASTA GDYNI

1. Szczegółowe informacje na temat stypendiów Miasta Gdyni dla studentów

2. Wniosek o przyznanie stypendium Miasta Gdyni

3. Zasady przynawania stypendiów Miasta Gdyni

UWAGA! Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Gdyni do 5 października 2015 roku.

NAGRODY JM REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

1. Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

2. Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Wnioski o nagrody za rok akademicki 2014/2015 należy składać do dnia 24.08.2015 roku w Dziekanacie Wydziału  Oceanografii i Geografii, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 46 w Gdyni, pokój 204

 

Sprawy socjalne i stypendialne 2014/2015

wtorek, 28 lipca 2015 roku, 14:30
PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

• jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,

• zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),

• zostaniesz przyjęty na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie w polskich uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym,

• mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,

• w Twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

a ponadto:

• pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr - segment IA, lub

• jesteś/byłeś uczestnikiem III etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej - segment IB, lub

• jesteś/byłeś wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (Państwowego Domu Dziecka) – segment IC, lub

• masz rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej - segment II

Wykaz niezbędnych dokumentów do ubiegania się o stypendium i kontakty do terenowych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych oraz organizacji lokalnych, w których należy je składać znajdują się w poszczególnych segmentach.

Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2014 roku.

Termin składania wniosków on-line upływa 18 sierpnia 2014 roku o godzinie 16:00.

>>> WIĘCEJ

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

1. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

2. Wniosek o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015: do pobrania z w/w strony

3. Wnioski należy składać do dnia 22.09.2014


STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO /DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO/

1. Szczegółowe informacje na temat stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego >>> tutaj

2. Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego - plik .pdf

3. Regulamin określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów dla studentów - plik .pdf

4. Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów - plik .pdf

5. Wnioski należy składać od 25.08.2014 do dnia 31.10.2014

UWAGA: Osiągnięcia Kandydata do stypendium przed złożeniem do Dziekanatu powinny być zaopiniowane przez opiekuna naukowego studenta.


STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA /DLA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA GDAŃSK/

1. Szczegółowe informacje na temat stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku >>> tutaj

regulamin

Roczne stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska

- wniosek o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na studia zagraniczne

wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium na studia zagraniczne

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia

wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium za wybitne osiągniecia

4. Wnioski należy składać do dnia 23.09.2014
 


STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SOPOTU /DLA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW SOPOTU/

1. Szczegółowe informacje na temat stypendium Miasta Sopotu dla studentów kierunków dziennych szkół wyższych znajdują się na stronie Urzędu Miasta Sopotu >>> tutaj 

2. Regulamin Funduszu Stypendialnego Miasta Sopotu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów kierunków dziennych szkół wyższych (46.5 KB)

3. Uchwała Rady Miasta Sopotu - DokumentUchwała Nr XXX/353/2009

4. DokumentWniosek o przyznanie stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego Miasta Sopotu dla studentów kierunków dziennych szkół wyższych 

5. Wnioski należy składać do dnia 23.09.2014


STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI /STALI MIESZKAŃCY GDYNI/

1. Szczegółowe informacje na temat stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni znajdują się na stornie Urzędu Miasta Gdyni>>> tutaj

2. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studenta zajmującego się badaniem dziejów Gdyni - Wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Gdyni

3. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla doktoranta zajmującego się badaniem dziejów Gdyni - plik .pdf

Wnioski należy składać w UM Gdyni do 5 października 2014 roku.


NAGRODY REKTORA

1. Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

2. Wniosek o przyznanie nagrody Rektora

Wnioski o stypendia i nagrody za rok akademicki 2013/2014 należy składać do dnia 25.08.2014 r. w Dziekanacie Wydziału  Oceanografii i Geografii, Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni, pokój 204