Programy stypendialne | Wydział Oceanografii i Geografii

XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rok 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 maja 2018 roku, 10:27

O stypendia pomostowe mogą się ubiegać tegoroczni maturzyści, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą studenatmi I roku stuiów I stopnia i spełniają warunki określone regulaminem stypendium. szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

ZałącznikWielkość
PDF icon infromacja o stypendium pomostowym 409.54 KB

Programy Stypendialne 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 października 2017 roku, 13:24
STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

1. Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego

2. Regulamin określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów dla studentów

3. Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów

4. Wnioski należy składać do 27.09.2017 roku
UWAGA! Osiągnięcia Kandydata do stypendium przed złożeniem wniosku do Dziekanatu powinny być zaopiniowane przez opiekuna naukowego.

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1. Informacja na temat stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

2. Wniosek o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Wnioski o stypendia Ministra są przekazywane przez Rektora do MNiSW w terminie do 15 października 2017 r.
Wnioski przed złożeniem ich w Biurze Rektora musza być zaopiniowane przez Radę Wydziału.

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

1. Szczegółowe informacje na temat stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska

2. Regulamin stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska

3. Wniosek o roczne stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska

4. Wniosek o jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na studia zagraniczne

5. Wniosek o jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia

6. Wnioski należy składać do dnia ... roku
 


STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

1. Szczegółowe informacje na temat stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

2. Regulamin Funduszu Stypendialnego Prezydenta Miasta Sopotu

3. Uchwała Rady Miasta Sopotu

4. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego Miasta Sopotu

5. Wnioski należy składać do dnia ... roku


STYPENDIUM MIASTA GDYNI

1. Szczegółowe informacje na temat stypendiów Miasta Gdyni dla studentów

2. Wniosek o przyznanie stypendium Miasta Gdyni

3. Zasady przynawania stypendiów Miasta Gdyni


NAGRODY JM REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

1. Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

2. Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora należy złożyć w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych, ul. Bażyńskiego 1A pokój 110, do dnia 31 października danego roku.
UWAGA! Wnioski muszą zawierać dodatkowe uzasadnienie i podpis Dziekana Wydziału.