Studenckie Sprawy Socjalne | Wydział Oceanografii i Geografii

"dodatki grudniowe" do stypendiów

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 listopada 2018 roku, 14:35

Uwaga studenci I i II stopnia otrzymujący stypendia!

 

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego oraz Parlamentu Studentów UG, w grudniu 2018 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. ’’dodatków grudniowych”.


Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

- 400,00 zł do stypendium socjalnego,

- 400,00 zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- 400,00 zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

Kwota świadczeń (pierwotnie ustalona na 600,00 zł do każdego rodzaju stypendium) została zmieniona ze względu na zagrożenie wynikające z przekroczenia 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust. 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta tj. 2 205,00. Jeżeli kwota przyznanych świadczeń jest większa, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi dziekanatu.

Informacja dla studentów z niepełnosprawnościami

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 października 2018 roku, 14:41

Szanowni Państwo,

Na prośbę Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego przekazujemy informacje o możliwości uzyskania wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Ulotka oraz wniosek o udzielenie wspracia dla studenta/doktoranta z niepełnosprawnością znajdują się w załącznikach.

Zmiana w Dziekanancie WOiG w obsłudze spraw socjalnych

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 października 2018 roku, 10:45
Szanowni Państwo,
 
od dnia 8 stycznia br. wszelkimi sprawami socjalnymi studentów i doktorantów
(stypendia socjalne, specjalne, zapomogi, stypendia rektora, domy studenckie itp.)
zajmuje się Pani Martyna Kardaś w Dziekanacie w Gdańsku.
kontakt: martyna.kardas@ug.edu.pl, tel.: 58 523 65 47, pokój B301, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4.

 

Wnioski można składać w godzinach przyjęć Dziekanatu:
Poniedziałek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
Wtorek - Dziekanat nieczynny
Środa - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
Czwartek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
Piątek - Dziekanat nieczynny