Studenckie Sprawy Socjalne | Wydział Oceanografii i Geografii

Zmiana w Dziekanancie WOiG w obsłudze spraw socjalnych

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku, 13:55
Szanowni Państwo,
 
od dnia 8 stycznia br. wszelkimi sprawami socjalnymi studentów i doktorantów
(stypendia socjalne, specjalne, zapomogi, stypendia rektora, domy studenckie itp.)
zajmuje się Pani Martyna Kardaś w Dziekanacie w Gdańsku.
kontakt: martyna.kardas@ug.edu.pl, tel.: 58 523 65 47, pokój B301, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4.
 

Lista stypendiów socjalnych przynanych po uzupełnieniu wniosków oraz stypendiów Rektora 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku, 13:55
 
Lista osób wg nr indeksów, którym przynano stypendia socjalne po uzupełnieniu dokumentów oraz przyznano stypendia rektora znajduje się TUTAJ
 

Dodatki grudniowe w roku akademickim 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku, 13:56
 
DODATKI GRUDNIOWE 2017 ROK

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego oraz Parlamentu Studentów UG

w grudniu 2017 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. "dodatków grudniowych". Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

- 250,00 zł do stypendium socjalnego,

- 250,00 zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- 250,00 zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

WAŻNE!!!

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust. 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta tj. 2 205,00 zł. Jeżeli kwota przyznanych świadczeń jest większa, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi dziekanatu

 
 
 

STYPENDIA - INFORMACJA O ROZPATRZONYCH WNIOSKACH w roku akademickim 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 listopada 2017 roku, 12:46
_____________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna Oceanografii i Geografii rozpatrzyła kompletne wnioski o stypendia socjalne, socjalne rozszerzone, stypendia specjalne i zapomogi złożone na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018.
Każdy wniosek o stypendium rozpatrywany jest pojedynczo, zatem w tabeli ujęte są również odrębnie.

 

Lista wniosków (według nr albumu albumu) rozpatrzonych pozytywnie znajduje się TUTAJ
 
Lista wniosków (według nr albumu albumu) rozpatrzonych negatywnie znajduje się TUTAJ
 
Wnioski niekompletne nie mogły zostać rozpatrzone.
Studenci, którzy złożyli niekompletne wnioski są systematycznie wzywani do ich uzupełnienia listem poleconym.
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznane osobom przyjetym na I rok studiów na Wydziale Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 września 2017 roku, 11:09
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/2018
Lista osób przyjetych na I rok studiów I oraz II stopnia, którzy otrzymali miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznane studentom Wydziału Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 września 2017 roku, 11:25
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/2018
Lista studentów II i III roku studiów I stopnia oraz studentów II roku studiów II stopnia znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznane osobom przyjętym na I rok studiów na Wydziale Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2016/2017

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 września 2016 roku, 14:43
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2016/2017
Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia oraz II stopnia, którzy otrzymali miejsca w Domach Studenckich UG znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Nowy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego 2016/2017

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 września 2016 roku, 14:24
_______________________________________________
UWAGA NOWOŚĆ!!!
 W zakładce "Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia." znajdują się obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 wzory wniosków i oświadczeń dotyczące stypendiów socjalnych oraz stypendiów Rektora
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznane studentom Wydziału Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2016/2017

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 czerwca 2016 roku, 12:05
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2016/2017
Lista studentów II i III roku studiów I stopnia oraz studentów II roku studiów II stopnia znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 czerwca 2016 roku, 13:21
_______________________________________________
Szanowni Studenci mieszkający w Gdańsku i studiujący na Uniwersytecie Gdańskim,
zachęcamy do składania wniosków w kolejnej edycji STYPENDIÓW PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA w roku akademickim 2016/2017.
Wszystkie potrzebne informacje oraz zasady przynawania stypendiów znajdziecie Państwo tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Strony