Studenckie Sprawy Socjalne | Wydział Oceanografii i Geografii

Miejsca w Domach Studenckich przyznane osobom przyjetym na I rok studiów na Wydziale Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2017/2018

piątek, 15 września 2017 roku, 11:09
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/2018
Lista osób przyjetych na I rok studiów I oraz II stopnia, którzy otrzymali miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznane studentom Wydziału Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2017/2018

piątek, 15 września 2017 roku, 11:25
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/2018
Lista studentów II i III roku studiów I stopnia oraz studentów II roku studiów II stopnia znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznane osobom przyjętym na I rok studiów na Wydziale Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2016/2017

czwartek, 15 września 2016 roku, 14:43
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2016/2017
Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia oraz II stopnia, którzy otrzymali miejsca w Domach Studenckich UG znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Nowy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego 2016/2017

czwartek, 8 września 2016 roku, 14:24
_______________________________________________
UWAGA NOWOŚĆ!!!
 W zakładce "Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia." znajdują się obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 wzory wniosków i oświadczeń dotyczące stypendiów socjalnych oraz stypendiów Rektora
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznane studentom Wydziału Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2016/2017

czwartek, 30 czerwca 2016 roku, 12:05
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2016/2017
Lista studentów II i III roku studiów I stopnia oraz studentów II roku studiów II stopnia znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska

środa, 29 czerwca 2016 roku, 13:21
_______________________________________________
Szanowni Studenci mieszkający w Gdańsku i studiujący na Uniwersytecie Gdańskim,
zachęcamy do składania wniosków w kolejnej edycji STYPENDIÓW PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA w roku akademickim 2016/2017.
Wszystkie potrzebne informacje oraz zasady przynawania stypendiów znajdziecie Państwo tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznawane studentom Wydziału Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2016/2017

środa, 1 czerwca 2016 roku, 9:48
_______________________________________________
 
Zgodnie z Kalendarium Studentów WOiG do 23 czerwca 2016 roku (włącznie) przyjmowane są wnioski o przyznanie miejsc w Domach Studenckich UG w roku akademickim 2016/2017.
Wzory wniosków można pobrać tutaj
Zasady przynawania miejsc w Domach Studenckich UG dostępne są tutaj
Kompletne wnioski, tzn. wypelnione prawidłowo wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Dziekanacie w Gdyni w pok. 201 na II piętrze.
Studenci kierunków Geografia i Gospodarka przestrzenna mogą również składać kompletne wnioski w Dziekanacie w Gdańsku.
 
Dziekanat (w Gdyni i w Gdańsku) przyjmuje studentów w następujących dniach:
poniedziałek 9.00 - 13.30
wtorek nieczynne
środa 9.00 do 13.30
czwartek 9.00 do 13.30
piątek nieczynne
UWAGA! Niekompletne bądź nieprawidłowo wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane!
___________________________________________________________________
 
 

Komunikat dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii

poniedziałek, 7 marca 2016 roku, 11:07
_______________________________________________
UWAGA! STUDENCI OTRZYMUJĄCY STYPENDIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ
Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 18/R/16
studenci, którzy do dnia 1 marca br. nie rozliczyli semestru zimowego 2015/2016 i tym samym nie otrzymali wpisu na kolejny semestr,
mają wstrzymaną wypłatę stypendiów z Funsuszu Pomocy Materialnej w marcu br. 
Rozliczenie semestru zimowego 2015/2016 do 31 marca br. pozwoli na wypłatę stypendiów z wyrównianiem za marzec w kwietniu br. 
___________________________________________________________________
 
 

Komunikat dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii

piątek, 4 grudnia 2015 roku, 13:56
_______________________________________________
UWAGA! STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ
Szanowni Państwo, 
w związku ze zbliżającą się przerwą świateczną, uprzejmie informuję, że
wszelkie dokumenty zwiazane z uzupełnieniem złożonych wcześniej wniosków o stypendia socjalne,
muszą zostać dostarczone do Dziekanantu w Gdyni do pok. 201, najpóźniej do 14 grudnia 2015 roku.
Dokumenty założone po tym terminie zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Komisji w drugiej połowie stycznia 2016 roku.
___________________________________________________________________
 
 

Komunikat dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii

wtorek, 1 grudnia 2015 roku, 12:38
_______________________________________________
UWAGA! STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM REKTORA
Szanowni Państwo,  zapraszam po odbiór decyzji stypendialnych do Dziekanatu w Gdyni, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 46, II piętro pok. 201.
Odbiór decyzji jest możliwy w dniach i godzinach urzędowania Dziekanatu, tj:
poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 13.30
środa od godz. 9.00 do godz. 13.30
czwartek od godz. 9.00 do godz. 13.30
____________________
Jednocześnie informuję, że decyzją Prorektora ds. Studenckich w grudniu 2015 roku nastąpi dodatkowa wypłata tzw. "dodatków grudniowych" . Wysokość jednorazowego świadczenia wynosi odpowiednio 240 zł. do stypendium socjalnego, 240 zl do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz 240 zł. do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
___________________________________________________________________
 
 

Strony