Studenckie Sprawy Socjalne | Wydział Oceanografii i Geografii

Dodatki grudniowe w roku akademickim 2017/2018

czwartek, 23 listopada 2017 roku, 8:34
_______________________________________________
DODATKI GRUDNIOWE 2017 ROK

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego oraz Parlamentu Studentów UG

w grudniu 2017 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. "dodatków grudniowych". Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

- 250,00 zł do stypendium socjalnego,

- 250,00 zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- 250,00 zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

WAŻNE!!!

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust. 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta tj. 2 205,00 zł. Jeżeli kwota przyznanych świadczeń jest większa, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi dziekanatu

________________________________________
 
 

STYPENDIA - INFORMACJA O ROZPATRZONYCH WNIOSKACH w roku akademickim 2017/2018

czwartek, 23 listopada 2017 roku, 8:34
_____________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna Oceanografii i Geografii rozpatrzyła kompletne wnioski o stypendia socjalne, socjalne rozszerzone, stypendia specjalne i zapomogi złożone na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018.
Każdy wniosek o stypendium rozpatrywany jest pojedynczo, zatem w tabeli ujęte są również odrębnie.

 

Lista wniosków (według nr albumu albumu) rozpatrzonych pozytywnie znajduje się TUTAJ
 
Lista wniosków (według nr albumu albumu) rozpatrzonych negatywnie znajduje się TUTAJ
 
Wnioski niekompletne nie mogły zostać rozpatrzone.
Studenci, którzy złożyli niekompletne wnioski są systematycznie wzywani do ich uzupełnienia listem poleconym.
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznane osobom przyjetym na I rok studiów na Wydziale Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2017/2018

piątek, 15 września 2017 roku, 11:09
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/2018
Lista osób przyjetych na I rok studiów I oraz II stopnia, którzy otrzymali miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznane studentom Wydziału Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2017/2018

piątek, 15 września 2017 roku, 11:25
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/2018
Lista studentów II i III roku studiów I stopnia oraz studentów II roku studiów II stopnia znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznane osobom przyjętym na I rok studiów na Wydziale Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2016/2017

czwartek, 15 września 2016 roku, 14:43
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2016/2017
Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia oraz II stopnia, którzy otrzymali miejsca w Domach Studenckich UG znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Nowy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego 2016/2017

czwartek, 8 września 2016 roku, 14:24
_______________________________________________
UWAGA NOWOŚĆ!!!
 W zakładce "Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Wnioski i oświadczenia." znajdują się obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 wzory wniosków i oświadczeń dotyczące stypendiów socjalnych oraz stypendiów Rektora
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznane studentom Wydziału Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2016/2017

czwartek, 30 czerwca 2016 roku, 12:05
_______________________________________________
 Wydziałowa Komisja Stypendialna rozdysponowała miejca w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2016/2017
Lista studentów II i III roku studiów I stopnia oraz studentów II roku studiów II stopnia znajduje się tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska

środa, 29 czerwca 2016 roku, 13:21
_______________________________________________
Szanowni Studenci mieszkający w Gdańsku i studiujący na Uniwersytecie Gdańskim,
zachęcamy do składania wniosków w kolejnej edycji STYPENDIÓW PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA w roku akademickim 2016/2017.
Wszystkie potrzebne informacje oraz zasady przynawania stypendiów znajdziecie Państwo tutaj
___________________________________________________________________
 
 

Miejsca w Domach Studenckich przyznawane studentom Wydziału Oceanografii i Geografii UG w roku akademickim 2016/2017

środa, 1 czerwca 2016 roku, 9:48
_______________________________________________
 
Zgodnie z Kalendarium Studentów WOiG do 23 czerwca 2016 roku (włącznie) przyjmowane są wnioski o przyznanie miejsc w Domach Studenckich UG w roku akademickim 2016/2017.
Wzory wniosków można pobrać tutaj
Zasady przynawania miejsc w Domach Studenckich UG dostępne są tutaj
Kompletne wnioski, tzn. wypelnione prawidłowo wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Dziekanacie w Gdyni w pok. 201 na II piętrze.
Studenci kierunków Geografia i Gospodarka przestrzenna mogą również składać kompletne wnioski w Dziekanacie w Gdańsku.
 
Dziekanat (w Gdyni i w Gdańsku) przyjmuje studentów w następujących dniach:
poniedziałek 9.00 - 13.30
wtorek nieczynne
środa 9.00 do 13.30
czwartek 9.00 do 13.30
piątek nieczynne
UWAGA! Niekompletne bądź nieprawidłowo wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane!
___________________________________________________________________
 
 

Komunikat dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii

poniedziałek, 7 marca 2016 roku, 11:07
_______________________________________________
UWAGA! STUDENCI OTRZYMUJĄCY STYPENDIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ
Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 18/R/16
studenci, którzy do dnia 1 marca br. nie rozliczyli semestru zimowego 2015/2016 i tym samym nie otrzymali wpisu na kolejny semestr,
mają wstrzymaną wypłatę stypendiów z Funsuszu Pomocy Materialnej w marcu br. 
Rozliczenie semestru zimowego 2015/2016 do 31 marca br. pozwoli na wypłatę stypendiów z wyrównianiem za marzec w kwietniu br. 
___________________________________________________________________
 
 

Strony