Studenckie Sprawy Socjalne | Wydział Oceanografii i Geografii

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór do Sekcji Żeglarskiej BON.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 marca 2019 roku, 8:47

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór do Sekcji Żeglarskiej BON.

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami (również bez orzeczenia lekarskiego), które są zainteresowane szeroko rozumianą tematyką marynistyczną i żeglarską na spotkanie organizacyjne sekcji.

 

Spotkanie zaplanowane

w dniu 3 kwietnia (środa), godzina 16:00 sala 122 /dawny rektorat/,

 

Mile widziane wcześniejsze zgłoszenia na adres e-mail:

justyna.rogowska@ug.edu.pl

 

Z żeglarskim pozdrowieniem

Justyna Rogowska

Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UG

Wnioski o pomoc materialną na semestr letni 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 marca 2019 roku, 10:17

Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 18/R/19 z dnia 27 lutego 2019 roku (link do zarządzenia: https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/86262/zarzadzenie_nr_18r19_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_27_lutego_2019_roku_w_sprawie_zmiany)

wypłaty stypendiów: socjalnego, socjalnego rozszerzonego, specjalnego oraz Rektora przedłuża się na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 na podstawie dokumentów, w oparciu o które zostały one przyznane na semestr zimowy.

Przedłużenie wypłat świadczeń może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.

Osoby, które uzyskały wpis na semestr letni do dnia 01 marca br. otrzymają wypłatę w marcu, natomiast osobom, które otrzymają wpis po tym terminie, stypendium zostanie wypłacone z wyrównaniem od marca w kolejnym miesiącu.

 

Informacja o wysokości stawek stypendium od semestru letniego 2018/2019 oraz terminy realizacji wypłat dostępne są na stronie: https://oig.ug.edu.pl/studenci/studenckie_sprawy_socjalne/stypendia

"dodatki grudniowe" do stypendiów

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 listopada 2018 roku, 14:35

Uwaga studenci I i II stopnia otrzymujący stypendia!

 

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego oraz Parlamentu Studentów UG, w grudniu 2018 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. ’’dodatków grudniowych”.


Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

- 400,00 zł do stypendium socjalnego,

- 400,00 zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- 400,00 zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

Kwota świadczeń (pierwotnie ustalona na 600,00 zł do każdego rodzaju stypendium) została zmieniona ze względu na zagrożenie wynikające z przekroczenia 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust. 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta tj. 2 205,00. Jeżeli kwota przyznanych świadczeń jest większa, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi dziekanatu.

Informacja dla studentów z niepełnosprawnościami

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 października 2018 roku, 14:41

Szanowni Państwo,

Na prośbę Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego przekazujemy informacje o możliwości uzyskania wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Ulotka oraz wniosek o udzielenie wspracia dla studenta/doktoranta z niepełnosprawnością znajdują się w załącznikach.

Zmiana w Dziekanancie WOiG w obsłudze spraw socjalnych

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 października 2018 roku, 10:45
Szanowni Państwo,
 
od dnia 8 stycznia br. wszelkimi sprawami socjalnymi studentów i doktorantów
(stypendia socjalne, specjalne, zapomogi, stypendia rektora, domy studenckie itp.)
zajmuje się Pani Martyna Kardaś w Dziekanacie w Gdańsku.
kontakt: martyna.kardas@ug.edu.pl, tel.: 58 523 65 47, pokój B301, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4.

 

Wnioski można składać w godzinach przyjęć Dziekanatu:
Poniedziałek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
Wtorek - Dziekanat nieczynny
Środa - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
Czwartek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
Piątek - Dziekanat nieczynny