Oprogramowanie i Internet | Wydział Oceanografii i Geografii

Poczta EDU / Office 365

poniedziałek, 7 listopada 2016 roku, 12:51

Osoby zainteresowane posiadaniem konta pocztowego w domenie edu, proszone są o wysłanie wiadomości na adres email: admin@stud.ug.edu.pl zawierają informacje: imię, nazwisko, numer indeksu, wydział i kierunek.

Konto umożliwia uzyskanie dostępu do pakietu Office 365 Education w trybie online - nie jest to wersja do zainstalowania na komputerze. Szczegółowe informacje na stronie producenta: https://products.office.com/pl-pl/student/office-in-education

Sieć bezprzewodowa na UG (EDUROAM)

wtorek, 28 marca 2017 roku, 17:09
Dostęp do Internetu dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii
 
Każdy student UG ma możliwość korzystanie z bezpłatnego dostępu do sieci Internet na terenie UG. Do tego celu udostępniona jest sieć zabezpieczona za pomocą certyfikatów o nazwie Eduroam. Aktualne informacje na ten temat na stronie:
http://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/centrum_informatyczne/wifi
 
Aby uzyskać dostęp do sieci eduroam na terenie UG, należy wygenerować i pobrać certyfikat prywatny w Portalu Studenta http://ps.ug.edu.pl/
    po zalogowaniu się należy przejść do strony Sieć bezprzewodowa na UG (EDUROAM) i wykonać kroki od 1 - 3
 
Aktualnie obsługiwane i wspierane systemy operacyjne:
 • dla komputerów to: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Mac OSX od wersji 10.4 do 10.7.
 • dla urządzeń mobilnych: Android, iPhone oraz iPad

Zasięg sieci Eduroam na Wydziale Oceanografii i Geografii:

 • Instytut Geografii - cały budynek WNS
 • Kampus Gdynia (Oceanografia):
  • Budynek Instytutu Oceanografii - cały budynek
  • Pawilon Dydaktyczny - cały budynek
  • Regionalne Centrum Sinicowe - cały budynek
  • Gmach Główny WOiG - cały budynek

Problemy z działaniem sieci Eduroam (np, zasięgiem) oraz z konfiguracją urządzeń końcowych należy zgłosić do Administratora Sieci WOiG:

 • Dział Aplikacji i Sieci Komputerowych, Kampus Gdynia, pokój 108 Gmach Główny WOiG ("pod dziekanatem"), wew. 6672

Oprogramowanie

Autor: 
Michal W., CI
wtorek, 28 marca 2017 roku, 17:12
Oprogramowanie dostępne dla studentów i doktorantów
Wydziału Oceanografii i Geografii w ramach licencji akademickiej

Statistica

Potrzebne dokumenty: aktualna legitymacja studencka / doktorancka (do wglądu).
Instalacja programu realizowana jest przez administratora oprogramowania na dostarczonym przez użytkownika komputerze z systemem MS Windows.
Komputer musi zostać dostarczony do pokój 108 Gmach Główny WOiG ("pod dziekanatem") - Dział Aplikacji i Sieci Komputerowych, Kampus Gdynia.
Wymagania: wersja TRIAL musi zostać odinstalowana, użytkownik komputera musi być administratorem i nie posiadać hasła,
Kiedy: od poniedziałku do piątku od 8:30 - 14:00, zalecamy przyjść w przerwie między zajęciami.
Instalacja trwa około 30 minut, licencja jest ważna do lutego 2015 niezależnie od daty instalacji.

 

ArcGIS - Pakiet oporgramowania firmy ESRI

Potrzebne dokumenty: aktualna legitymacja studencka (do wglądu)

Możliwość pobierania kluczy licencyjnych odbywa się poprzez wysłanie danych: Imię Nazwisko oraz nr. indeksu pod adres joanna.aruminska@ug.edu.pl

Instalacja: na stronie Centrum GIS w zakładce Edukacja znajduje się aktualna instrukcja instalacyjna.


IBM SPSS

Osoby zainteresowane oprogramowaniem proszone są o kontakt: Dział Aplikacji i Sieci Komputerowych, Kampus Gdynia, pokój 108 Gmach Główny WOiG.