Geografia fizyczna z geoinformacją, studia II stopnia

Celem kształcenia na kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją jest przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu interakcji zachodzących pomiędzy komponentami środowiska geograficznego w niestabilnych warunkach współczesnych globalnych zmian, zdobycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi metodami i narzędziami badawczymi służącymi do identyfikacji przyczyn tych zmian, analizy procesów i zjawisk im towarzyszących, szacowania spodziewanych ich skutków.

Szczególny nacisk położony jest na dostarczenie absolwentowi pogłębionej wiedzy z zakresu teorii systemów informacji geograficznej, podstawy organizacji i działania infrastruktur służących do gromadzenia informacji przestrzennej oraz możliwości zastosowania narzędzi geoinformatycznych w geografii fizycznej. Absolwent kierunku będzie miał również umiejętność posługiwania się w analizie danych zaawansowanymi metodami statystycznymi oraz metodami analizowania zjawisk przestrzennych.

kliknij: REKRUTACJA 2023/2024

sprawdź: PROGRAM STUDIÓW

ATUTY KIERUNKU

  • plan studiów integrujący teorię z praktyką
  • zindywidualizowane podejście do studenta
  • innowacyjny sposób nauczania
  • szkoła letnia - Interdyscyplinarne badania przekształceń środowiska przyrodniczego na 2 semestrze I roku*
  • wysoko wykwalifikowana kadra z praktycznym doświadczeniem
meteo

meteo

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Podmioty gospodarcze i urzędy różnego szczebla zajmujące się:

  • szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych,
  • adaptacją do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków,
  • zarządzaniem kryzysowym, 
  • przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.
metgdf ffbdfb

* Szkoła letnia - Interdyscyplinarne badania przekształceń środowiska przyrodniczego", realizowana w semestrze 2, odbywa się w Stacji Limnologicznej UG w Borucinie. Student zobowiązany jest uiścić opłatę za nocleg w wysokości zgodnej z Zarządzeniem 10/R/11 Rektora UG. Wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie. Do ich dyspozycji pozostaje zaplecze kuchenne w pawilonie studentów.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Maj 2019 - 11:24; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: środa, 29. Marzec 2023 - 12:24; osoba wprowadzająca: Martyna Kardaś