Oceanografia, studia I stopnia

Studia I stopnia na kierunku Oceanografia otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2021 roku potwierdzającą wysoką jakość kształcenia. Wyróżnia nas:

 • bogata i kompleksowa oferta edukacyjna,
 • znakomicie wyposażona baza dydaktyczna,
 • udział w programach międzynarodowych,
 • działalność Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa E. Skóry Instytutu Oceanografii UG w Helu,
 • nowoczesny statek badawczy r/v Oceanograf.

Studia oceanograficzne zapewniają uzyskanie:

 • kompleksowej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o morzu pozwalającej na prawidłowe zrozumienie zjawisk biologicznych, fizycznych, chemicznych i geologicznych oraz procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku morskim,
 • umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji i danych, przeprowadzenia i obserwacji w terenie i laboratorium przy zastosowaniu technik i narzędzi badawczych, posługiwania się matematycznymi i statystycznymi metodami do analizy danych, opisu zjawisk i procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku,
 • umiejętności i kompetencji miękkich, które pozwolą na przygotowanie się do samodzielnej i zespołowej pracy zawodowej.

kliknij: REKRUTACJA 2023/2024

sprawdź: PROGRAM STUDIÓW

 

ATUTY KIERUNKU

 • kierunek wyjątkowy i unikalny w skali kraju,

 • innowacyjne metody nauczania pozwalające na łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, a także kompetencjami miękkimi tj. umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, komunikatywność,

 • program tutoringu - indywidualne wsparcie studenta w rozwoju jego zainteresowań i wykorzystywania własnych talentów,

 • realizacja dodatkowych zajęć w języku angielskim,

 • około 120h zajęć praktycznych na statku i w strefie brzegowej

 • ok. 1000 h zajęć w laboratorium (kameralne grupy laboratoryjne)

 • studiowanie na specjalnościach:

  • ​biologia morza

  • geologia, fizyka i chemia morza

oce
oce

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • laboratoria badawcze w instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą

 • organizacje pozarządowe

 • gospodarka morska - energetyka, rybołówstwo, 'błękitna' biotechnologia

 • Urzędy Morskie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

 • administracja państwowa i samorządowa

 • edukacja oraz turystyka morska

oceanograf oce
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Maj 2019 - 15:51; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: środa, 29. Marzec 2023 - 12:24; osoba wprowadzająca: Martyna Kardaś