Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, studia I stopnia

Studia I stopnia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie, metod ich monitorowania i gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie. Studenci w trakcie studiów zdobędą umiejętności: przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium; sporządzania dokumentacji hydrologicznych; oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki. Studia mają profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć ma na celu praktyczną naukę zawodu – ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne oraz sześciomiesięczna praktyka zawodowa w piątym semestrze.

kliknij: REKRUTACJA 2023/2024

sprawdź: PROGRAM STUDIÓW

ATUTY KIERUNKU

 • aż 6 miesięcy praktyk zawodowych; studenci chodzą do pracy na 5 semestrze

 • praktyki zawodowe powiązane z pracą dyplomową

 • udział pracodawców i praktyków w prowadzeniu zajęć

 • kształcenie uwzględniające ekosystemowe podejście do zarządzania środowiskiem

 • zajęcia realizowane metodą projektów

 • zajęcia terenowe m.in. w Stacji Limnologicznej w Borucinie

gw
gwiozw

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • jednostki administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie)

 • instytucje zajmujące się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (m. in. Wody Polskie S.A. wraz z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej i Zarządami Zlewni, Urzędy Morskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, przedsiębiorstwa melioracji, laboratoria badawcze)

 • biura przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne

 • biura zarządzania kryzysowego

 • stacje sanitarno-epidemiologiczne

hydro gwmetep

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Maj 2019 - 15:23; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: środa, 29. Marzec 2023 - 12:23; osoba wprowadzająca: Martyna Kardaś