Program studiów - cykl kształcenia 2017 - 2020

Plan studiów

specjalność:

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów: praktyczny

                   
   
                       
                     
                       
                       
 

Semestr 1

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

 

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

 

1.

Historia i rozwój akwakultury

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

1

Z

55

3

 

2.

Hydrochemia

45

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

ZO

 

 

 

 

 

 

90

7

 

3.

Hydroekologia

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

60

5

 

4.

Technologie informacyjne w akwakulturze

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

45

4

 

5.

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

5

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

5

 

6.

WF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

0

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

0

 

7.

Podstawy prawne akwakultury

20

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2

 

8.

Rybactwo morskie i śródlądowe

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

 

9.

Akwarystyka i wedkarstwo

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

 

 

Razem w semestrze:

140

10

 

 

 

 

30

2

 

105

6

 

120

11

 

 

 

 

25

1

 

420

 

 

Semestr 2

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

1

Systematyka i podstawy biologii organizmówhodowlanych                    1) rośliny i glony  

2) bezkręgowce                             

3) ryby          

 

 15  

15

15

        

 

1

 1  

1

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

30

    

2

2

 2          

 

 

 

 

 

 

135

9

2

Hydrofizyka z elementami hydrauliki

45

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

 

 

 

 

 

 

90

7

3

Hydrotechnika i budownictwo w akwakulturze

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

 

 

 

 

 

 

60

4

4

Technologia oczyszczanie wód i odpadów poprodukcyjnych

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

 

 

 

 

 

 

60

4

5

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

6

E

 

 

 

 

 

 

 

 

60

6

 

Razem w semestrze:

150

10

 

 

 

 

 

 

 

60

6

 

195

14

 

 

 

 

 

 

405

30

                               

 

 

 

 

 

 

   
 

Razem w I roku studiów:

290

20

 

 

 

 

30

2

 

165

12

 

315

25

 

 

 

25

1

 

825

60

 

Semestr 3

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

1

Podstawy biochemii i genetyki organizmów hodowlanych

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

60

5

2

Ekotoksykologia w akwakulturze

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

60

4

3

Rozród i wylęgarnictwo ryb

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

60

5

4

Choroby i dobrostan ryb

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

5

Podstawy fizjologii bezkręgowców hodowlanych

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

6

Mikrobiologia w akwakulturze

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

7

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

8

Społeczne i ekonomiczne aspekty akwakultury

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

9

Wykorzystanie technologii RAS

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

 

Razem w semestrze:

180

12

 

 

 

 

30

2

 

 

 

 

210

16

 

 

 

 

 

 

 

420

30

 

Semestr 4

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

1

Praktyka zawodowa wiosenna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

16

Z

200

16

2*

Warsztaty specjalistyczne z akwakultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

30

2

3

Żywienie i paszoznawstwo

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

4

Podstawowe techniki izolacji hodowli glonów

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

5

Choroby bezkręgowców hodowlanych

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

6

Genetyka ryb

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

7

Uwarunkowania prawne przetwórstwa i systemy certyfikacji

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2
 

Razem w semestrze:

75

5

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

105

7

 

 

 

 

230

18

 

410

30

 

Razem w II roku studiów:

255

17

 

 

 

 

30

2

 

 

 

 

315

23

 

 

 

 

230

18

 

830

60

 

 

Semestr 5

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

 

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

 

1.

Praktyka zawodowa jesienna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

16

Z

200

16
 
2.

Biotechnika rozrodu i chowu bezkręgowców

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

60

5

 

3*

Pracownia projektowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

30

3

 

4.

Fykologia stosowana

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

 

5.

Fizjologia glonów i sinic

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

 

 

Razem w semestrze:

60

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

10

 

 

 

 

200

16

 

380

30

 

 

Semestr 6

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

1

Seminarium dyplomowe

 

 

 

30

8

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

8

2

Pracownia dyplomowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

8

ZO

 

 

 

 

 

 

45

8

3

Technologia żywności i przetwórstwa produktów akwakultury

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

 

 

 

35

3

4

Produkty o wysokiej wartości dodanej

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

5

Wykorzystanie produktów z akakultury

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

6

Oddziaływanie akwakultury na środowisko

 

 

 

 

 

 

45

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

7

Biznes w akwakulturze - studium przypadku**

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30
2

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

90

6

 

30

9

 

45

3

ZO

 

 

 

110

13

 

 

 

 

 

 

 

275

30

                                 

 

 

 

 

 

 

   
 

Razem w III roku studiów:

150

10

 

30

9

 

45

3

 

 

 

 

245

24

 

 

 

 

 

16

 

655

60

 

Razem w I, II i III roku studiów:

695

47

 

30

9

 

105

7

 

165

12

 

875

72

 

 

 

 

530

34

 

2310

180

Forma zaliczenia:                           Oznaczenie:                              Seminaria i pracownie dyplomowe:

egzamin                                            E                                               1. Przetwórstwo

zaliczenie na ocenę                           ZO                                              2. Bezkręgowce

zaliczenie                                         Z                                                 3. Ryby

Legenda:

Łącznie godzin                                 łączna liczba godzin danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, ćw.)

Łącznie punktów ECTS                     łączna liczba punktów ECTS dla danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, ćw.)

Razem:                                           podsumowanie ilości godzin, punktów ECTS dla wszystkich przedmiotów

kolor czerwony:  przedmioty z puli przedmiotów społeczno-humanistycznych

kolor niebieski:   ECT-sy z przedmiotów wybieranych

praktyka wiosenna                            semestr czwarty od 1.03 do 20.04 (7 tygodni - 34 dni robocze po 6 godzin/dzień = 204 godziny

praktyka jesienna                              semestr piąty od 1.10 do 20.11 (7 tygodni - 34 dni robocze po 6 godzin/dzień = 204 godziny

                                                        dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyk będą podawane na początku roku akademickiego

2*, 3*                                                student wybiera dwie możliwości z trzech (1. Rośliny i glony, 2. Bezkręgowce, 3. Ryby

**                                                      lub inny przedmiot z zakresu biznesu z listy oferowanej na Wydziale Ekonomii lub Zarządzania

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Lipiec 2017 - 09:08; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: środa, 8. Maj 2019 - 09:02; osoba wprowadzająca: Anna Serafin