Przewody doktorskie

Imię i
nazwisko
data tytuł rozprawy doktorskiej Recenzenci Załączniki Streszczenie
Joanna Pawlak

wszczęcie przewodu:
11.01.2019 r.

"Transmission of parasites by marine crustaceans which constitute food of cod Gadus morhua from the southern Baltic", w j. polskim: ("Transmisja pasożytów przez skorupiaki morskie stanowiące pokarm dorsza Gadus morhua z południowego Bałtyku")

promotor: prof. dr hab. Magdalena Podolska

promotor pomocniczy: dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn

prof. dr hab. Ewa Dzika

dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG

recenzja prof. dr hab. Ewy Dzikiej

recenzja dr. hab. Leszka Rolbieckiego, prof. UG

streszczenie

abstract

Patryk Pezacki

wszczęcie przewodu:
23.11.2018 r..

„Charakterystyczne cechy rozkładów przestrzennych siły objętościowego rozpraszania wstecznego – rozpraszanie fal akustycznych na rybach Zatoki Puckiej”

promotor: dr hab. Natalia Gorska prof. IO PAN

prof. dr hab. inż. Roman Salamon

prof. dr hab. Jarosław Tęgowski

recenzja prof. dr. hab. inż. Romana Salamona

recenzja prof. dr. hab. Jarosława Tęgowskiego

streszczenie

abstract

 

Anna Fidor

wszczęcie przewodu:

04.05.2022 r.
 

 

“Peptides produced by the Baltic cyanobacterium Nostoc edaphicum CCNP1411 – structure and biological activity” (Peptydy produkowane przez bałtycką cyjanobakterię Nostoc edaphicum CCNP1411 – struktura i aktywność biologiczna)

promotor: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ

dr Jussi Meriluoto

recenzja prof. dr hab. inż. Agaty Kot-Wasik

recenzja dr. hab. Dariusza Dzigi, prof. UJ

recenzja dr. Jussi Meriluoto

streszczenie

abstract

Olga Brocławik

wszczęcie przewodu:

14.12.2018 r.
 

"Dynamics of iron in sediment in deep Baaltic basins", w j. polskim: ("Transformacja związków żelaza w osadach głębokowodnych basenów bałtyckich")

promotor: dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska, prof. UG

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. AHG

dr hab. Michał Woszczyk, prof. UAM

recenzja dr. hab. inż. Urszuli Aleksander-Kwaterczak, prof. AHG

recenzja dr. hab. Michała Woszczyka, prof. UAM

streszczenie

abstract

Martyna Greszkiewicz

wszczęcie przewodu:

14.12.2018 r.

"The effect of selected environmental variables on the survival, growth rate, and cannibalism of the early life stages of pike (Esox Lucius) – experimental study", w j. polskim: ("Wpływ wybranych warunków środowiskowych na przeżywalność, tempo wzrostu oraz kanibalizm wczesnych stadiów rozwojowych szczupaka (Esox Lucius) – badania eksperymentalne")

promotor: dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB

dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG

prof. dr hab. inż. Mirosław Szczepkowski

recenzja dr. hab. Konrada Ocalewicza, prof. UG

recenzja prof. dr. hab. inż. Mirosława Szczepkowskiego

streszczenie

abstract

Maciej Mańko

wszczęcie przewodu:

08.03.2019 r.

Gelatinous zooplankton as indicator of progressing Atlantification of the European Arctic” („Galaretowaty zooplankton jako wskaźnik postępującej atlantyfikacji Arktyki Europejskiej”).

promotor: dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, prof. UG

prof. dr hab. Magdalena Błażewicz

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

recenzja prof. dr hab. Magdaleny Błażewicz

recenzja prof. dr. hab. Jana Marcina Węsławskiego

streszczenie

abstract

           
           
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     

 

         
     
           
   

 

           

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Styczeń 2017 - 08:50; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 13:20; osoba wprowadzająca: Anna Serafin