Konsultacje wśród nauczycieli akademickich

Ewolucja programów studiów jest efektem dbałości o jakość kształcenia. Na Wydziale Oceanografii i Geografii funkcjonują dwa rodzaje komisji konsultacyjnych. Komisje Rady Programowej ds. Programu Studiów na kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna oraz Komisje Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunkach Oceanografia i Geologia. W ich skład wchodzą przedstawiciele jednostek najaktywniej uczestniczących w dydaktyce związanej z danymi kierunkami i specjalnościami. Na spotkania Komisji zapraszani są także przedstawiciele studentów oraz pracodawcy. W ciągu roku akademickiego odbywa się kilka posiedzeń w czasie, których dyskutowane są zmiany jakie należy wprowadzić w planach i programach studiów. Decyzje podejmowane są w oparciu o uwagi zgłaszane przez nauczycieli akademickich, wyniki prowadzonych ankiet oraz głosy pracodawców.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6 Sierpień, 2015 - 12:44; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6 Sierpień, 2015 - 12:44; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka