Konsultacje wśród pracodawców

W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Oceanografii i Geografii uruchomiony został nowy kierunek studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód. Jest to pierwszy kierunek o profilu praktycznym na tym Wydziale, który powstał na drodze ścisłej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi – pracodawcami.

Inicjatorem powołania kierunku jest Pan prof. dr hab. Jerzy Bolałek, który opracował najważniejsze założenia, cel i główne efekty kształcenia, które powinny być realizowane na nowym kierunku studiów. W kolejnym etapie odbył się proces konsultacji założeń kierunku z członkami Wydziałowego Zespołu przygotowującego powołanie kierunku oraz z pracodawcami. Zaproszeni zostali przedstawiciele Instytucji zajmujących się szeroko pojętą gospodarką wodną, morską i ochroną środowiska. Zaproszenia również wysłano do podmiotów prywatnych, tj. firmy konsultingowej i eksperckiej. Na podstawie rozmów i konsultacji, które miały miejsce w czasie spotkań, nastąpił etap przygotowywania zakresu tematycznego modułów kształcenia. Założenia modułów tematycznych (również podział i zakres tematyczny) były inspirowane dyskusją z pracodawcami. Dzięki ich sugestiom wprowadzono do kształcenia aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne oraz zagadnienia z zakresu modelowania zjawisk przyrodniczych. W istotny sposób sugestie pracodawców miały wpływ na kształt i wymiar praktyk zawodowych, która jest realizowana w partnerstwie pomiędzy Wydziałem i Pracodawcą.

W skład Rady Programowej kierunku, która powstała w oparciu o zespół ekspertów przygotowujących powołanie kierunku, poza przedstawicielami Wydziału Oceanografii i Geografii, weszli także pracodawcy, którzy uczestniczyli w przygotowaniu programu studiów oraz studenci nowoutworzonego kierunku studiów.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6 Sierpień, 2015 - 12:42; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6 Sierpień, 2015 - 12:42; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka