fbpx Terminarze dydaktyczne nauczyciela akademickiego | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Terminarze dydaktyczne nauczyciela akademickiego

Terminarze dydaktyczne nauczyciela akademickiego Wydziału Oceanografii i Geografii UG

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 marca 2021 roku, 13:57

Szanowni Państwo, nauczyciele akademiccy Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Władze Dziekańskie przygotowały dla Państwa terminarze, w których opisano szczegółowy harmonogram Państwa dydaktycznych obowiązków oraz współpracy z Dziekanem, Prodziekanami oraz Dziekanatem związanej z tokiem studiów. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami. Mamy nadzieję, że terminarze stanowiły będą dla Państwa codzienne wsparcie w organizacji pracy dydaktycznej na naszym Wydziale.

Przygotowano odrębne terminarze dla Instytutu Oceanografii oraz Instytutu Geografii.