fbpx Oceanografia, studia II stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Oceanografia, studia II stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Oceanografia, studia II stopnia

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku, 14:50

Studia na kierunku Oceanografia otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą najwyższą jakość kształcenia w Naukach o Ziemi. Wyróżnia nas:

 • poziom kształcenia,
 • bogata i kompleksowa oferta edukacyjna,
 • znakomicie wyposażona bazę dydaktyczną,
 • udział w programach międzynarodowych,
 • działalność Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa E. Skóry Instytutu Oceanografii UG w Helu,
 • nowy statek barawczy r/v Oceanograf.

Studia oceanograficzne zapewniają uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o morzu, oraz analizy i interpretacji danych przy użyciu metod statystycznych i informatycznych.

REKRUTACJA 2019/2020

PROGRAM STUDIÓW

Specjalna oferta dla studentów kierunku Oceanografia: uzupełniające studia magisterskie MSU (cykl kształcenia 2019-2021) finansowana z projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” - link dla kandydatów

 • Nowe przedmioty obowiązkowe, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne realizowane w pełnym wymiarze na nowoczesnym statku naukowo-badawczym r/v Oceanograf:
  •  „Podstawy interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego” w wymiarze 20 godzin, zaplanowane na 4 semestr studiów licencjackich,
  • „Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego” w wymiarze 20 godzin, zaplanowane już na I roku studiów magisterskich (2 semestr).

Ww. przedmioty realizowane będą w oparciu o specjalnie przygotowane skrypty dla studentów, które pozwolą na skuteczną naukę oraz sprawny przebieg projektów badawczych realizowanych na statku.Dodatkowo każdy student uczestniczący w tych zajęciach przejdzie również certyfikowane przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR). Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne dla studentów i zostanie sfinansowane z projektu!

 • Nowy przedmiot obowiązkowy w języku angielskim wspólny dla licencjatu oraz MSU „Recent findings in ocean research” w wymiarze 30 godzin. Ten wykład konwersatoryjny prowadzony będzie przez wykładowców z zagranicy! Dzięki kontaktowi z najlepszymi oceanografami na świecie  studenci poznają najnowsze trendy w badaniach oceanów, co pomoże zaplanować ich ścieżki kariery zawodowej. Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim RA 2019/2020!
 • Nowy przedmiot „do wyboru”, pn. „Innowacje w oceanografii – spojrzenie w przyszłość”, to wykład konwersatoryjny w wymiarze 20 godzin, również wspólny dla studiów I i II stopnia. Do poprowadzenia tego wykładu zaproszeni zostaną praktycy i przedstawiciele pracodawców. Zachęcamy do wybrania spotkań w ramach tych zajęć – będzie to unikalna możliwość spotkania z oceanografami pracującymi w zawodzie w kraju! Pierwsze zajęcia już w semestrze letnim RA 2019/2020! 
 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych interdyscyplinarnych warsztatach/zadaniach praktycznych opartych na technikach Case Study Solving. Warsztaty powadzone będą w oparciu o 18 Case Studies bazujących na rzeczywistych przypadkach przez pracodawców oraz pracowników naukowych Wydziału. Studenci Oceanografii rozwiązujący Case Studies wraz ze studentami Gospodarki przestrzennej będą objęci superwizją przez prowadzących.

ATUTY KIERUNKU

 • ok. 90 h zajęć praktycznych

 • ok. 500 h zajęć laboratoryjnych

 • przygotowanie do kształcenia w ramach szkoły doktorskiej

 • prace dyplomowe realizowane w oparciu o wyniki własnych badań

 • wybór ścieżki zainteresowań:
  - biologia morza
  - ochrona i zarządzanie zasobami morza
  - biotechnologia morska
  - geologia morza
  - fizyka morza
  - chemia morza i atmosfery

oce
oce

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • laboratoria badawcze w instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju i zagranicą

 • organizacje pozarządowe

 • gospodarka morska - energetyka, rybołówstwo, 'błękitna" biotechnologia

 • Urzędy Morskie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

 • administracja państwowa i samorządowa

 • edukacja oraz w turystyka

​Ukończenie tego kierunku otwiera również szerokie możliwości zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy. Nasi absolwenci pracują m.in. na stanowiskach specjalistów, konsultantów, menadżerów. Ukończenie studiów II stopnia pozwala podjąć studia doktoranckie w wielu prestiżowych ośrodkach w Polsce i za granicą.

cfbh gesss
logotypy ue