Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr Klaudii Świackiej

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia,
że w piątek 23 lutego 2024 roku o godzinie 09:30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Klaudii Świackiej

na temat:

Environmental fate and toxicity evaluation of selected pharmaceuticals and their metabolites using Mytilus trossulus as a model species” (Los środowiskowy i ocena toksyczności wybranych farmaceutyków i ich metabolitów z wykorzystaniem Mytilus trossulus jako gatunku modelowego)

Promotor: dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG                                                                                                                                    

Recenzenci: prof. dr hab.  Ewa Kulczykowska

            dr hab. inż. Teresa Radziejewska, prof. USz

            dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. GuMED

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce „Postępowania naukowe”.

Obrona będzie odbywała się w formie zdalnej, z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o kontakt z Panią mgr Anną Serafin oraz o złożenie oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej do dnia 21 lutego 2024 r. na adres email anna.serafin@ug.edu.pl.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Styczeń 2024 - 08:18; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Styczeń 2024 - 08:19; osoba wprowadzająca: Anna Serafin