Rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Do 30 listopada trwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST!

Program MOST daje możliwość:

· realizacji programu studiów na polskiej uczelni innej niż macierzysta;

· wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;

· nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;

· korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;

· prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;

· nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;

· wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Kto może wziąć udział w programie?

· Studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich

· Studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia

· Studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia

· Doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich Aby aplikować do programu, należy wejść na stronę.

Więcej szczegółowych informacji o rekrutacji i ofercie Programu MOST: ·

Strona internetowa programu MOST ·

Fanpage programu MOST

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Listopad 2023 - 13:00; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Listopad 2023 - 13:05; osoba wprowadzająca: Beata Kwiatkowska