Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr Zuzanny Sylwestrzak

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia,
    że w piątek 16 czerwca 2023 roku o godzinie 09:15 w Auditorium oceanographorum
na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Zuzanny Sylwestrzak

na temat:

Effects of selected abiotic factors on Baltic microphytobenthic communities

(Oddziaływanie wybranych czynników abiotycznych na bałtyckie zbiorowiska mikrofitobentosu)

Promotor: prof. dr hab. Adam Latała

Promotor pomocniczy: dr Aleksandra Zgrundo

Recenzenci: prof. dr hab.  Alicja Kosakowska

            prof. UAM, dr hab. Beata Messyasz

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce postępowania naukowe.

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Maj 2023 - 09:29; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Maj 2023 - 09:30; osoba wprowadzająca: Anna Serafin